โครงการปรับปรุงระบบจำหน่วยไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน เฟส 1

            เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านแบบสอบถามโครงการ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 1 ตั้งแต่บริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์การสำรวจความคิดเห็นโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ และทางระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เทศบาลนครลำปางได้กำหนด ดังนี้
1. www.lampangcity.go.th (ผ่านระบบสารสนเทศ) QR CODE
2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานช่าง – กองคลัง เทศบาลนครลำปาง
3. งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง
   
  สำหรับประโยชน์ของโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 1 ตั้งแต่บริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์ ได้แก่
1. ระบบไฟฟ้ามั่นคง ลดปัญหาไฟตกไฟดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่าง ๆ
2. เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์เกี่ยวสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ
3. ลดปัญหาความสกปรกบนถนนและทางเท้า เนื่องจากมูลนกที่จับอาศัยบริเวณเสาและสายไฟฟ้า
4. ทัศนียภาพสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดมลภาวะทางสายตาจากสายไฟฟ้าและสายสื่อส
ตอบแบบสอบถาม Online หรือ Scan QRCode ด้านล่าง