ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลนครลำปาง

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง

หมายเลขเอกสาร : ทน Q 1.2
ประเภท : ประชาชนทั่วไป
วันที่ : 8 ธันวาคม 2566
ข้อมูลการร้องทุกข์
เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์

แก้ไขไฟฟ้า

ราดยางถนน/หินคลุก/ซ่อมแซมผิวถนน

ตัดต้นไม้/กิ่งไม้

ซ่อมแซมบ่อพัก/ฝาท่อระบายน้ำ/ฝาท่อระบายน้ำหาย


อนุญาตให้ใช้ไฟล์ภาพนามสกุล .gif .bmp .png .jpg .jpeg .pjpeg ขนาดไม่เกิน 1 MB เท่านั้นค่ะ