ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง" ประจำปี 2556

 


Warning: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 148

Warning: imagecreatefromjpeg(): './data_file/1363841945399.jpg' is not a valid JPEG file in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 148

Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 157

Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 158


Warning: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 148

Warning: imagecreatefromjpeg(): './data_file/1363841979716.jpg' is not a valid JPEG file in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 148

Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 157

Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 158


Warning: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 148

Warning: imagecreatefromjpeg(): './data_file/1363841765764.jpg' is not a valid JPEG file in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 148

Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 157

Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Application\www\detail_act_news.php on line 158

     นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานประเพณี"สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง" ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2556 บริเวณข่วงนคร และห้าแยกหอนาฬิกา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดลำปาง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง 
     โดยจังหวัดลำปางได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานในช่วงวันที่ 9-10 เมษายน 2556 และจะจัดให้มีการแสดงประกอบแสง สี เสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การประกวด "ตี๋ก๋องปู่จา" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การประกวดเทพบุตร "สลุงหลวง" และเทพธิดา "ปี๋ใหม่เมือง" ในคืนวันที่ 11 เมษายน 2556 เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นตัวแทนประครอง "สลุงหลวง" ร่วมขบวนแห่สลุงหลวง และเทพธิดา "ปี๋ใหม่เมือง" พร้อมรองทั้งสามคนนั่งรถนักกษัตรของเทศบาลนครลำปาง
ดู :: 1490
ประกาศเมื่อวันที่  ::  21 มีนาคม พ.ศ. 2556
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417