ประมวลภาพ การประกวดเทียนพรรษา  เทศบาลนครลำปาง ประจำปี  ๒๕๕๔

 
ประมวลภาพ การประกวดเทียนพรรษา  เทศบาลนครลำปาง ประจำปี  ๒๕๕๔

ประมวลภาพทั้งหมด
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.183622395032681.45755.100001547652168br>

กลุ่ม  ๑  เทียนของชุมชน  วัด  กลุ่มแม่บ้าน  สมาคม  ชมรม  สโมสร  มูลนิธิ  ห้าง  ร้านค้า 
รางวัลชนะเลิศ            ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง           ได้รางวัลเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ           ร้านใบปริก ได้รับรางวัลเงินสด ๘,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะที่  ๓             กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน ได้รับรางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

กลุ่ม  ๒  เทียนของสถานศึกษาระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  และสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           
   รางวัลชนะเลิศ            โรงเรียนผดุงวิทย์  (วัดศรีบุญเรือง)          
ได้รางวัลเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
   รางวัลรองชนะเลิศ          โรงเรียนเทศบาล  ๓  (บุญทวงศ์อนุกูล)
ได้รับรางวัลเงินสด ๘,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
   รางวัลชนะที่  ๓            โรงเรียนเทศบาล  ๕  (บ้านศรีบุญเรือง)
ได้รับรางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

กลุ่ม  ๓  เทียนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อุดมศึกษา  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  บริษัท 
   รางวัลชนะเลิศ  ม.ราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์ลำปาง ได้รางวัลเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
   รางวัลรองชนะเลิศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลเงินสด ๘,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
   รางวัลชนะที่  ๓  โรงเรียนอรุโณทัย  ได้รับรางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

และ ผลการประกวดรางวัลการจัดรูปแบบแห่เทียนพรรษา และรางวัลการไปร่วมขบวนแห่  ดังนี้
   รางวัลชนะเลิศ            ม.ราชภัฏสวนดุสิต  รางวัลชนะเลิศ ได้รางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท
   รางวัลรองชนะเลิศ          อรุโณทัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับรางวัลเงินสด ๒,๕๐๐ บาท
   รางวัลชนะที่  ๓            เนชั่น  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับรางวัลเงินสด ๒,๐๐๐ บาท

////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครลำปาง
         วลัยพร จันทร์ต๊ะคำ นักศึกษาฝึกงาน สาขานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
ดู :: 1080
ประกาศเมื่อวันที่  ::  14 กรกฏาคม พ.ศ. 2554
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417