ทน.ลำปาง สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 เชิญร่วมประกวด -ชวนฟัง "ธรรมคละเพลงสร้างสรรค์" 

 


Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 157

Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 158


Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 157

Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 158


Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 157

Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 158

ทน.ลำปาง สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด -ชวนฟัง "ธรรมคละเพลงสร้างสรรค์"

ด.ร นิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เทศบาลนครลำปางกำหนดจัดการประกวดและแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 ณ ข่วงนคร สวนสาธารณเขลางค์นคร  เพื่อส่งเสริมศาสนาและประเพณีการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเจริญรุ่งเรือง เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชาในวันอาสาฬหบูชาและฤดูกาลเข้าพรรษา  ซึ่งในครั้งนี้จะจัดทอล์คโชว์"ธรรมคละเพลงสร้างสรรค์"           โดยทีมงานพระนักเทศน์ชื่อดังและศิลปินเพลงระดับประเทศ ในวันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 19.00 -21.00 น.  ณ ข่วงนคร  และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนให้ส่งเทียนพรรษาเข้าร่วมประกวด 
โดยเทียนพรรษาที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความสูงของต้นเทียนไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตรขึ้นไป เส้นผ่าศูนย์ กลางของต้นเทียนตามความเหมาะสม และมีส่วนประกอบอื่นๆ ของฐานต้นเทียน กว้าง -  3-4 เมตรแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เทียนของชุมชน วัด กลุ่มแม่บ้าน สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า จำนวน 4 ขบวน  กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เทียนของสถานศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ขบวน กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เทียนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจจำนวน 7 ขบวน และผู้ชนะการประกวดแข่งขันจะได้รางวัลเงินสด  12,000 บาท  10,000 บาท  8,000 บาท  ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย 9 รางวัลๆ ละ4,000  บาท และยังมีรางวัลสำหรับการจัดรูปขบวนแห่เทียนพรรษาให้หน่วยงานสถานศึกษา หรือชุมชน ที่ชนะได้รางวัลเงินสด  3,000 บาท  2,500 บาท   2,000 บาท 
และเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของรูปขบวน จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย ป้ายชื่อหน่วยงาน วงดนตรีพื้นเมืองหรือดุริยางค์ ช่างฟ้อนธงชาติ ธงธรรมจักร เครื่องไทยธรรม หรือสิ่งของที่เตรียมไว้ไปถวายวัด หรือมีป้ายข้อความเชิญชวนให้ถือศีล ปฏิบัติธรรม รณรงค์งดเว้นอบายมุขในช่วงเข้าพรรษาตามความเหมาะสม สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดและร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาได้ โดยส่งแบบฟอร์มใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง 
ส่วนหน่วยงานที่ไม่ประสงค์ส่งเทียนพรรษาเข้าประกวด แต่ประสงค์ส่งเทียนพรรษาร่วมขบวนแห่โชว์เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม เทศบาลมีความยินดีอย่างยิ่งและขอเชิญท่านแจ้งให้เทศบาลทราบล่วงหน้าด้วยเพื่อตระเตรียมการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และจุดที่ตั้งเทียนพรรษาของท่านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

     กำหนดการ ประกวดเทียนพรรษา ประจำปี 2555
30-31 กรกฎาคม 2555
ณ ข่วงนคร และสวนสาธารณเขลางค์นคร
                              ******************************************
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ ข่วงนคร
19.00 -21.00 น.          - ทอล์คโชว์ " ธรรมคละเพลงสร้างสรรค์" 
                     โดย ทีมงานพระนักเทศน์ชื่อดังและศิลปินเพลงระดับประเทศ
 วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร
07.30          - 07.30 น.          ลงทะเบียนและนำเทียนพรรษาไปตั้ง ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร
07.31          -07.30 น.          ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร
                     คณะกรรมการตัดสินพิจารณาให้คะแนนเทียนพรรษา
07.45 น.          - ประธานในพิธีและคณะกรรมการจัดงานเดินชมเทียนพรรษา
07.50 น.          - ผู้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาตั้งแถวหน้าเวที
08.00 น.          - ผู้เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ
08.05 น.          - นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวรายงาน, ประกาศผลการประกวด เทียนพรรษา
                       และขบวนแห่เทียนพรรษาที่จัดขบวนสวยงามและมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่มาก  3 อันดับ
                     -ประธานในพิธีมอบรางวัล และกล่าวปราศรัย
                     -เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาออกจากสวนสาธารณเขลางค์  ทางประตูทิศตะวันออก เข้าสู่
                    วังขวา เลี้ยวซ้ายผ่านห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนท่าคราวน้อย
                     ผ่านห้าแยกหอนาฬิกาเข้าสู่ถนนบุญวาทย์ไปจนถึงสี่แยกวัดบุญวาทย์ฯ จากนั้นแยกย้ายนำเทียน
                      พรรษาไปถวายสัดต่างๆเสร็จพิธี
หมายเหตุ : โปรดการแต่งกาย  ข้าราชการ ประชาชน แต่งชุดขาว หรือชุดพื้นเมือง
 นักเรียน นักศึกษา แต่งชุดนักเรียน นักศึกผาหรือชุดพื้นเมือง
ดู :: 1199
ประกาศเมื่อวันที่  ::  04 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417