จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครลำปาง

 


Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 157

Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 158


Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 157

Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Application\www\detail_news_infomation.php on line 158

จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครลำปาง


   เทศบาลนครลำปาง กองสวัสดิการสังคม  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  งานกิจการเด็ก สตรีและคนชรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน ปี 2555 แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนเทศบาลนครลำปาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมให้เป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนทั่วไป และเป็นพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ มุ่งเน้นให้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครลำปาง โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้ไปให้โอวาทและพบปะกับเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการฯ ณ ไร่หญ้ารีสอร์ท ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา
_______________________________________________________________________________________________________________________
สนับสนุนหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  งานกิจการเด็ก สตรีและคนชรา 
วันที่ : 20  สิงหาคม 2555          
ข่าว: จุฑามาศ  ดอกผึ้ง ภาพ :  เบญญาภา  ต้นกันยา
กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  งานประชาสัมพันธ์
ดู :: 639
ประกาศเมื่อวันที่  ::  24 สิงหาคม พ.ศ. 2555
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417