ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองคิวทำบัตรประชาชน

วัตถุประสงค์
     1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีความจำเป็น มีเวลาจำกัด ไม่สามารถมารอรับบริการตามปกติได้
     2. เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารอรับบริการทำบัตรประชาชน

 

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม
     1. กดเลือกวันที่ ที่ต้องการ
     2. กดเลือกเวลาที่ต้องการและกรอกข้อมูลผู้ใช้บริการ
     3. กดบันทึกการจองคิว
     4. เมื่อระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย กดพิมพ์ใบจองคิว
      เมื่อพิมพ์ใบจองคิวเสร็จ เป็นการสิ้นสุดการจองคิว ท่านสามารถปิดโปรแกรมได้เลย

สีเขียวคือวันที่ท่านสามารถใช้บริการได้

สีแดงคือวันหยุดราชการ

ขั้นตอนที่ 1/4 กดเลือกวันที่ ที่ต้องการ


Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in D:\Application\www\identification_card\connection.php on line 3
Access denied for user ''@'localhost' to database 'identification_card'