ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองคิวทำบัตรประชาชน

วัตถุประสงค์
     1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีความจำเป็น มีเวลาจำกัด ไม่สามารถมารอรับบริการตามปกติได้
     2. เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารอรับบริการทำบัตรประชาชน

 

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม
     1. กดเลือกวันที่ ที่ต้องการ
     2. กดเลือกเวลาที่ต้องการและกรอกข้อมูลผู้ใช้บริการ
     3. กดบันทึกการจองคิว
     4. เมื่อระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย กดพิมพ์ใบจองคิว
      เมื่อพิมพ์ใบจองคิวเสร็จ เป็นการสิ้นสุดการจองคิว ท่านสามารถปิดโปรแกรมได้เลย

สีเขียวคือวันที่ท่านสามารถใช้บริการได้

สีแดงคือวันหยุดราชการ

ขั้นตอนที่ 1/4 กดเลือกวันที่ ที่ต้องการ

ธันวาคม 2566
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-