นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
เตรียมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน
27 เมษายน 2560
              27 - 29 เมษายนนี้ จังหวัดลำปางและหลายพื้นที่ทั่วภาคเหนือ เตรียมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยอาจมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และคอยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง โทร.199 ตลอด 24 ชั่วโมง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง
27 เมษายน 2560
           สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบให้ “ปรับลดอัตราดอกเบี้ย” ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำในช่วงเปิดภาคเรียน ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 ดังนี้ - เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน - เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เวทีอบรมสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
27 เมษายน 2560
                 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยมีประธานชุมชนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลฯ ใบปีงบประมาณ 2560 ห้วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซักซ้อมแผนประชาคมชุมชนปี 2562 การประกวดชุมชนต้นแบบหน้าบ้านน่ามอง โดยมีนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อแนวทางการพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง”
27 เมษายน 2560
               ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” โดยเทศบาลฯ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือ และอื่นๆ ภายในกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์ทำกิจกรรมและเล่นสนุกกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข ภายใต้พื้นที่สีเขียว ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
25 เมษายน 2560
http://www.ts7lp.ac.th/Web2013/view.php?id_view=150
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ลงวันที่ 11 เมษายน 2560
25 เมษายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
25 เมษายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 19 เม.ย.60
25 เมษายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ยกเลิกประกาศฉบับเดิมลงวันที่ 11เมย.60และประกาศฉบับใหม่ลงวันที่ 19เมย.60ในการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
25 เมษายน 2560
https://www.facebook.com/ms5lp/photos/a.1690201357663334.1073741971.1106501479366661/1690201420996661/?type=3&theater
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันฉบับเดิมลงวันที่ 11เมย.60และประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ฉบับใหม่) ลงวันที่ 19เมย.60 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
25 เมษายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right