นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ต้อนรับ นายพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง และคณะฯ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง
20 สิงหาคม 2561
ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ นายพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง และคณะฯ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
20 สิงหาคม 2561
เทศบาลนครลำปาง จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รูปภาพเพิ่มเติม 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
20 สิงหาคม 2561
     สภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562        จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมฯและตอบกระทู้ถาม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง                                                                                                                                                    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนนาก่วมเหนือ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๙๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2561
20 สิงหาคม 2561
        เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2561 (วันที่ 2)      ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2561 หลักสูตร ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดยนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมขึ้น เพื่อให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน 43 ชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง แกนนำองค์กรชุมชน และผู้เกี่ยวข้องฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างกระบวนการความสัมพันธ์เครือข่ายในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้าซอย ๑ ตั้งแต่ถนนประตูม้าถึงถนนประตูตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1
15 สิงหาคม 2561
       สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง                                    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ดำเนินการราดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนวังขวา ถนนฉัตรไชยและถนนบุญวาทย์
15 สิงหาคม 2561
      เทศบาลนครลำปาง โดยสำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการราดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนวังขวา (ชุมชนบ้านดงไชย ซอย 4, ข้างร้านอาหารเมธาเฮ้าส์) ถนนฉัตรไชย (ข้างร้านจักรยานบันเทิง) และถนนบุญวาทย์ (ข้างร้านลำปางการพิมพ์) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อไป                                                                                                                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑/๑ (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครื้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right