นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
18 กรกฎาคม 2561
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561 นำโดย นายสุโสฬส พึ่งบุญ ประธานคณะกรรมการฯ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง ที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
18 กรกฎาคม 2561
          นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ในงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” เพื่อเป็นการสักการะ และรำลึกถึงความดีของท่านที่เป็นผู้สร้างวีรกรรมกอบกู้เอกราชนครลำปาง แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ กอบกู้บ้านเมืองให้ปกติสุขร่มเย็น เจริญรุ่งเรืองสืบมา ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) วัดพระธาตุลำปางหลวง              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคการจัดการของเสียในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง
18 กรกฎาคม 2561
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลดก๊าซเรือนกระจก ภาคการจัดการของเสียในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง” ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยมีผู้นำชุมชน ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน ด้วยหลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทาง และนำความรู้ที่ได้พัฒนาต่อยอดสู่คนในชุมชนต่อไป ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต”
18 กรกฎาคม 2561
          นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต” โดยอุทยานการเรียนรู้ TK Park, มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี และเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในยุค Thailand 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง                                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขายทอดตลาดยางรถยนต์เก่าและถังขยะชำรุด จำนวน ๗ รายการ
18 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมประกอบพิธีทำบุญสภาเทศบาลนครลำปาง
18 กรกฎาคม 2561
         ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีทำบุญสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางผู้ล่วงลับ                                                                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง”
18 กรกฎาคม 2561
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” หลักสูตร งานสานจากเส้นพลาสติก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในงานสานจากเส้นพลาสติก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฝีมือประดิษฐ์ ในรูปแบบและเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แก่ตัวแทนชุมชนสามดวงสามัคคี กว่า 20 คน ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสามดวงสามัคคี                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย ๕ ตั้งแต่ถนนลำปาง-แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่ถนนรัษฎา ข้างบ้านเลขที่ ๓๘ ถึงถนนปงสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มิวเซียมลำปาง Part 1 - คนลำปาง
17 กรกฎาคม 2561
         มิวเซียมลำปาง Part 1 - คนลำปาง  ใครสร้างอะไรในลำปาง ? ใครบ้างที่มีบทบาทต่อพัฒนาการเมืองลำปาง... มนุษย์เกาะคา ? มนุษย์ประตูผา ? คนลัวะ ? คนละโว้ ? คนไทยวน ? คนพม่า-ไทใหญ่ ? คนจีน ? คนเหล่านี้ ทำให้เมืองลำปางแต่ละยุค เป็นอย่างไร ?            หาคำตอบได้ที่... #มิวเซียมลำปาง เร็ว ๆ นี้                                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right