นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกาศถนนสายวัฒนธรรมลำปาง จากกลุ่มคณะกรรมการ
24 มกราคม 2564
ประกาศถนนสายวัฒนธรรมลำปาง จากกลุ่มคณะกรรมการกาดหมั้ว ขอความร่วมมือผู้ค้าในมาตรการช่วงการระบาดของเชื้อโควิด19 1. มีการคัดกรองผู้ค้าก่อนเข้าตลาด วัดอุณหภูมิและเช็คอิน"ไทยชนะ" 2. ตั้งร้านค้าห่างกัน 1 เมตร ถ้าไม่ได้ต้องมีฉากกั้นด้านข้างทั้งซ้ายขวา 3. ทุกร้านต้องมีสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอลบริการฟรีให้ลูกค้า 4. ขายอาหาร มีฉากพลาสติกกั้น หน้าร้าน ผู้ปรุงอาหารสวมหมวกผ้ากันเปื้อน ถุงมือ หรือคีมคีบห้ามใช้มือเปล่าหยิบอาหารโดยตรง 5. ขายอาหารเฉพาะกลับบ้านเท่านั้นไม่ควรมีบริการทานในร้าน 6. ผู้ค้าและลูกค้าทุกคนใส่แมสและเว้นระยะห่างให้เหมาะสม 7. ผู้ค้าถนนสายวัฒนธรรมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองหรือเสื้อสีเขียวถนนสายวัฒนธรรม 8. ผู้ค้าจะต้องเป็นผู้ค้าประจำเคยลงชื่อขายถนนสายวัฒนธรรม 9. ผู้ค้าขายลอตเตอรีต่างจังหวัด หรือขายของอื่นที่เดินขายไม่อนุญาตให้ขายตลอดเส้นทางถนนวัฒนธรรม และขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่านวมหน้ากากอนามัย | ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ | เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 - 2 เมตร  สแกนไทยชนะ ไม่ถอดหน้ากากเพื่อรับประทานอาหาร หรือ ถ่ายรูป ติดต่อประสานงาน : 081-950-9098 (คุณประทีป เมืองแก่น ประธานกรรมการกลุ่มกาดหมั้วฯ)    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ติดตั้งแผงเหล็กกำหนดทางเข้า-ออก สถานีขนส่ง จ.ลำปาง
24 มกราคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการติดตั้งแผงเหล็กกันบริเวณที่นั่งรอผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังวหัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) เพื่อกำหนดทางเข้า-ออกผู้ที่มาใช้บริการให้ผ่านจุดคัดกรองทุกครั้ง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
โครงการเราชนะ
24 มกราคม 2564
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การประชุมหารือข้อราชการ สำนักปลัดเทศบาล
24 มกราคม 2564
วันนี้​ 19 มกราคม​ 2564​ สำนักปลัดเทศบาลนคร​ลำปาง ได้ประชุมหัวหน้าฝ่าย​/งาน หารือข้อราชการต่าง​ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​และนายกเทศมนตรีนครลำปาง ที่จะมีขึ้นในเร็ว​ ๆ นี้ โดยมีนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม ณ​ ห้องประชุม​ราชพฤกษ์​ เทศบาลนครลำปาง.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำมาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
24 มกราคม 2564
วันอังคารที่​ 19 มกราคม​ 2564​​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะ​ของสถานประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำมาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ณ บริเวณถนนบุญวาทย์และตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
24 มกราคม 2564
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 พยาบาลวิชาชีพ นักอาชีวบำบัด และผู้จัดการดูแลสุขภาพ (care manager) งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา และชุมชนท่าคราวน้อย เพื่อให้บริการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะพึ่งพิง บริการทางการพยาบาล ประสานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการเทศบาลใส่ใจ (Happy home ward) ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล และให้คำแนะนำเพื่อขอรับสวัสดิการสำหรับผู้พิการ    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง
24 มกราคม 2564
นอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามแผนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผลกระทบของ ฝุ่น PM2.5 ต่อสุขภาพ
24 มกราคม 2564
ค่าฝุ่น PM2.5 จังหวัดลำปางกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเมื่อเช้านี้ (18 มกราคม 2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วัดค่าฝุ่นได้ 72 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีส้ม “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” จึงขอเตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์ ...ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลนครลำปาง...    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ถนนสายวัฒนธรรมและกาดกองต้า พร้อมเปิดแล้ว เริ่ม 22 ม.ค. 2564
24 มกราคม 2564
เทศบาลนครลำปาง พร้อมเปิดถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 และ ถนนคนเดิน “กาดกองต้า” ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23 – 24 มกราคม 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดลำปางเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้ที่ติดเชื้อรักษาหายแล้วทั้งหมดและไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ทำให้ลำปางเป็น 0 อีกครั้ง ป้องกันอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อสังคมที่ปลอดโควิด-19    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564
24 มกราคม 2564
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สำนักการศึกษา และกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “วันกองทัพไทย” ประจำปี 2564 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนเหล่าบรรพชนคนไทยที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right