นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ร่วมสืบสานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน"
15 พฤศจิกายน 2561
ในงานสืบสานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน" เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ซื้อ–ขาย “สะเปา” ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  งดใช้กระทงโฟม-กระทงขนมปัง งดจุดประทัด พลุ ตะไล  งดปล่อยโคมลอย โคมควัน  งดยิงปืนขึ้นฟ้า  งดซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมรณรงค์ให้แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมกันล่องสะเปาตามประเพณีไทย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เชิญชวนลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ”
15 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญชวนลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” เอกลักษณ์ของลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ร่วมรณรงค์ให้ “ประดิษฐ์สะเปาจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง” และนำไปลอยน้ำพร้อมกัน ภายในงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
บริษัท เล่าจิ้นกวง จำกัด มอบโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่าง สนับสนุนโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง
15 พฤศจิกายน 2561
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง รับมอบโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่าง จาก บริษัท เล่าจิ้นกวง จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปางหลังใหม่ หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลเมืองลำพูน ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครลำปาง
15 พฤศจิกายน 2561
นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปางที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกองทุน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมรณรงค์ ประดิษฐ์ ซื้อ ขาย “สะเปา” จากวัสดุธรรมชาติ เอกลักษณ์ของลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย บนถนนบ้านเชียงราย
15 พฤศจิกายน 2561
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญชวนลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” เอกลักษณ์ของลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ให้มีโอกาสได้ร่วมกันสืบสานงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ ด้วยการประดิษฐ์สะเปา “ด้วยตนเอง”เอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของชาวลำปาง เอาไว้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนชาวลำปางตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเชื่อว่า กิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” จะมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเข้าถึงแก่นแท้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางได้มากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” จะเน้นการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ “สะเปา” จากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นกล้วย/กาบกล้วย กาบมะพร้าว ใบตอง มะละกอ ไม้ไผ่ และไม้ นำมาทำเป็น “สะเปา” ตกแต่งประดับประดาด้วยกระดาษสี ดอกไม้ ธูป เทียน และอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้ลอยน้ำได้จริง กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. ถนนสายวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 2. มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี ถนนคนเดินกาดกองต้า ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 4. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 5. บนถนนบ้านเชียงราย ในงาน “ล่องสะเปาจาวละกอน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ ยังขอรณรงค์ให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ซื้อ–ขาย “สะเปา” ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ รณรงค์ให้มีการซื้อ-ขายสะเปาบนถนนบ้านเชียงรายตลอดทั้งสาย ให้กลายเป็น “ถนนสะเปา” และขอความร่วมมือ “งดใช้กระทงโฟม-กระทงขนมปัง” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำวัง สายน้ำแห่งชีวิต และขอความร่วมมือ “งดจุดประทัด พลุ ตะไล งดปล่อยโคมลอย โคมควัน งดยิงปืนขึ้นฟ้า และงดซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ร่วมรณรงค์ให้แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมกันล่องสะเปาตามประเพณีไทย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง
15 พฤศจิกายน 2561
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 พร้อมหารือแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรเทคนิคและแนวทางในการจัดทำแผนชุมชน
14 พฤศจิกายน 2561
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรเทคนิคและแนวทางในการจัดทำแผนชุมชน และร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ แนวทางการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในเวทีประชาคมของชุมชน ให้สามารถจัดทำแผนชุมชนได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำแผนชุมชน และนำเสนอตัวอย่างของแผนชุมชนที่ดี ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พฤศจิกายน 2561
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในวันพุธ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เชิญชวนชาวลำปางเข้าร่วมโครงการ Ombudsman Care
14 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญชวนชาวลำปางเข้าร่วมโครงการ Ombudsman Care ซึ่งเป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 สิทธิและวิธีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และการบริการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 16.00 – 19.00 น. บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร และวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 17.00 น. บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right