นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง
19 กุมภาพันธ์ 2561
          ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง วันแรกคึกคัก มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางเข้ายื่นใบสมัครอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ โดย เทศบาลนครลำปาง ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง - พนักงานจ้างทั่วไป 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา - พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา            สมัครด้วยตัวเอง ในวันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ วัน เวลา สถานที่ และวิธีเลือกสรรฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-237237 ต่อ 7314 (งานบริหารทรัพยากรมนุษย์), www.lampangcity.go.th และ Facebook: เทศบาล นครลำปาง                                        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำเสนอการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างนายกเทศมนตรีนครลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
“101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก สะพานขาวประวัติศาสตร์แห่งนครลำปาง
19 กุมภาพันธ์ 2561
            “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก สะพานขาวประวัติศาสตร์แห่งนครลำปาง…Ratsadapisek Bridge… 101 Years Historical Memories Day       The Old White Bridge of Lampang             เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
“101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก สะพานขาวประวัติศาสตร์แห่งนครลำปาง
15 กุมภาพันธ์ 2561
        เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ สดุดีวีรกรรมและเกียรติคุณ “พ่อเจ้าทิพย์ช้าง” ประจำปี 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
            ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวง เพื่อสักการะดวงวิญญาณ สดุดีวีรกรรมและเกียรติคุณ เบื้องหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติกล่าว สดุดีเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ผู้กอบกู้บ้านเมือง เจ้าผู้ครองนครลำปาง และประกอบพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2561 พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ลูกหลานตระกูล ณ ลำปาง ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ และลูกหลาน ผู้สืบสกุลเจ้าเจ็ดตน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) จังหวัดลำปาง           นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2270-2275 บ้านเมืองในล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า นครลำปางถูกข้าศึกมายึดครอง หาบุคคลที่จะเป็นผู้นำทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองและประชาชนไม่ได้ พระสงฆ์และประชาชนชาวนครลำปางจึงร่วมประชุมหารือ สรรหาบุคคลผู้กล้าหาญมีความสามารถในการต่อสู้ เหมาะสมจะเป็นแม่ทัพขณะนั้น คือ หนานทิพย์จักร ซึ่งครั้งหนึ่งได้ออกไปล่าสัตว์ปะทะช้างพลายตกมันตรงเข้ามาทำร้าย ท่านใช้มีดฟันจนช้างจนหางช้างขาดวิ่น หนีเข้าไปในป่า จึงเป็นที่มาของฉายาหนานทิพย์ช้าง หรือติ๊บจ๊าง            หนานทิพย์ช้าง ได้ทำหน้าที่แม่ทัพนำชาวนครลำปางยกกำลังไปล้อมรอบวัดพระธาตุลำปางหลวง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของข้าศึกที่มายึดครองนครลำปาง   ได้นำอาวุธปืนยาวประจำกาย เข้าสังหารท้าวมหายศ ซึ่งเป็นแม่ทัพของข้าศึกที่มารุกรานนครลำปาง และได้นำกำลังพลบุกต่อสู้ฆ่าฟันกับข้าศึกอย่างฮึกเหิม จนข้าศึกแตกพ่ายและสามารถขับไล่ข้าศึกให้พ้นแผ่นดินนครลำปางนับตั้งแต่บัดนั้น ทำให้ชาวนครลำปางจดจำและสำนึกในเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่มิรู้ลืม จึงพร้อมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา และบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือพ่อเจ้าทิพย์ช้าง เป็นประเพณีทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกเกียรติคุณความดีและวีรกรรม                                                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
15 กุมภาพันธ์ 2561
          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นำโดย นางกัลยา กฤตเวทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง พร้อมบุคลากรในสังกัดและผู้นำชุมชนในพื้นที่ กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครลำปาง และนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
15 กุมภาพันธ์ 2561
          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นำโดย นายประสิทธิ์ สิกกะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระยา พร้อมบุคลากรในสังกัดและผู้นำชุมชนในพื้นที่ กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครลำปาง และนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
14 ก.พ. เย็นนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด”
14 กุมภาพันธ์ 2561
           14 ก.พ. เย็นนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด” พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ และกลุ่มเยาวชน To Be Number One เตรียมจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้รวมกลุ่มแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข ในกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด” ครั้งที่ 5 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมอบรมหลักสูตร “โรงเรียนสะอาด ปราศจากคาร์บอน”
13 กุมภาพันธ์ 2561
          สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “โรงเรียนสะอาด ปราศจากคาร์บอน” โดยตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย อันเป็นแนวทางที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right