นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
กิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง (Occupational therapy in disability and elderly project)
16 สิงหาคม 2565
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครลำปาง โดยนายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง (Occupational therapy in disability and elderly project) ปี 2565 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ขุมชนกำแพงเมือง ในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดสังคม โดยมีรูปแบบกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคของผู้สูงอายุ โดย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง และการจัดกิจกรรมกลุ่มตามหลักแนวคิด ความสุข 5 มิติ ของกรมอนามัยมาปรับใช้ ได้แก่ - มิติสุขสบาย คือ กิจกรรมรำไม้พลอง วิทยากรโดยนักกายภาพบำบัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง - มิติสุขสนุก คือ กิจกรรมดนตรีบำบัด, กิจกรรมรำวงร้องเพลง,วิทยากรโดย นักกิจกรรมบำบัด เทศบาลนครลำปาง - มิติสุขสว่าง คือ กิจกรรมกระตุ้นสมอง เกมส์ต่าง ๆ วิทยากรโดย นักกิจกรรมบำบัด เทศบาลนครลำปาง - มิติสุขสง่า คือ การสร้างความภูมิใจ การถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนในกลุ่มผู้สูงอายุผ่านกิจกรรม กลุ่ม วิทยากรโดย นักกิจกรรมบำบัด เทศบาลนครลำปาง - มิติสุขสงบ คือ การใช้การฟังหลักธรรม ธรรมะจากพระสงฆ์ การทำสมาธิ การผ่อนคลายอารมณ์ วิทยากร โดยพระสงฆ์ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องการดูแลตนเองในผู้สูงอายุ การบริการวัดความดันโลหิต โดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้มีผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันประมาณ 30 คน เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ป้องกันการหกล้ม ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ได้แสดงออกสีหน้า แววตา พูดคุยแลกเปลี่ยน ได้ใช้ความคิด สมอง ได้รับการกระตุ้น ลดภาวะสมองเสื่อม และลดภาวะซึมเศร้า ในสังคมผู้สูงอายุที่เทศบาลนครลำปางให้การดูแลในทุกมิติมา อย่างต่อเนื่อง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีวางพานพุ่ม ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระ​บรม​ราชชนนี​พันปี​หลวง​
16 สิงหาคม 2565
เทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระ​บรม​ราชชนนี​พันปี​หลวง​ เนื่อง​ใน​โอกาส​มหา​มงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​​ 90​ พรรษา​ 12 สิงหา​คม​ 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะ ร่วมประกอบพิธีในวันที่ 12 สิงหาคม​ 2565 เวลา 18.00 น. ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยจังหวัดลำปางประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเป็นราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จ​พระ​นางเจ้า​สิริกิตติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระ​บรม​ราชชนนี​พันปี​หลวง​ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
16 สิงหาคม 2565
เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย หลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด บรรยากาศเป็นไปอย่างชุ่มฉ่ำ ท่ามกลางสายฝน จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "มู่หลาน" เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ เวทีสวนสาธารณะหน้าแยกหอนาฬิกา พิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบตราสัญลักษณ์พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ดูแลแม่น้ำวัง” การแสดงกลองปูจา การแสดงเพลงบ้านเกิดเมืองนอน จากนั้น ผู้ว่าฯ ปลูกต้นไม้สำคัญ (ต้นขะจาว) กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” โดยนายกิตติ จิวะสันติการ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศกาลคลินิกให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และในเวลา 11.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ เวทีหอปูมละกอน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย การแข่งขันพายเรือ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ณ เวทีหลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด ผลการแข่งขันพายเรือ ได้แก่ ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีมเทศบาลนครลำปาง ชนะอันดับที่ 2 และทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาจังหวัดลำปาง ชนะอันดับที่ 3    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปางร่วมประชุมมอบแนวทางให้กับผู้ประกอบการสถานบริการ
16 สิงหาคม 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบแนวทางให้กับผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาระเบียบของทางราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ส่งผลกระทบให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ อำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในการประชุมและมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ป้องกันจังหวัดลำปาง โยธาธิการจังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตำรวจภูธรเขลางค์นคร สรรพสามิต และเทศบาลนครลำปาง มาให้คำแนะนำตามระเบียบกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ประกอบการ ฯ ในเขตอำเภอเมืองลำปางเข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ทรงพระเจริญ
16 สิงหาคม 2565
๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เตือนพายุโซนร้อน
16 สิงหาคม 2565
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (10 สิงหาคม 2565) พายุโซนร้อน “มู่หลาน” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 150 กิโลเมตร ทางตะวันออกของเกาะไหหลำ ประเทศจีน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุ และฝนที่ตกหนักสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง หากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยดังกล่าว แจ้งได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง เบอร์โทรศัพท์ 054 237 226 ตลอด 24 ชั่วโมง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง เริ่มวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชนป่าขาม 2
16 สิงหาคม 2565
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ดำเนินการเจาะพื้นผิวถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ในชุมชนป่าขาม 2 (วัดจองคำ) ซอย 2 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตก จึงได้วางท่อระบายน้ำใหม่เพื่อให้น้ำไหลระบายลงสู่ท่อสาธารณะได้สะดวกยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวด้วย    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสถาบันการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลนครลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
11 สิงหาคม 2565
วันอังคารที่  16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงห้องน้ำอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย บริษัท ที โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แจ้งปิดการจราจร บริเวณทางลอดสะพานดำ 50 วัน
10 สิงหาคม 2565
การรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟ บริเวณทางลอดสะพานดำ ถนนท่าคราวน้อย – นาก่วมใต้ ใกล้ตลาดเก๊าจาว จึงได้ขอปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยให้เบี่ยงเส้นทางการจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินรถและผู้ที่ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 50 วัน  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right