นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
18 ธันวาคม 2560
     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ และของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “กล้วยไม้บาน...ที่...ลำปาง” Happy New Year 2018 สวัสดีปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคมนี้ จากนายโอภาส นาคหฤทัย ผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
"ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก"
18 ธันวาคม 2560
       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำทีมตัวแทนชุมชน พนักงานเทศบาล และคณะ ปั่นจักรยาน "ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก" เพื่อค้นกาวิถีดั้งเดิม และวิถีชุมชน คนเมืองลำปาง" ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 โดยเริ่มปั่นจากเทศบาลนครลำปาง ผ่านตลาดอัศวิน ไปตามถนนมนตรี ผ่านหน้าวัดท่าคราวน้อย วัดศรีบุญเรือง ถึงตลาดสด "เก๊าจาว" สะพานดำ ชุมชนรถไฟนครลำปาง ไปยังวัดนาก่วมเหนือ ชมรถม้าจำลอง และใส้อั่วสสุพัตรา ก่อนมุ่งหน้าไปไหว้พระที่วัดพระธาตุนาก่วมเหนือ ดูวิธีการสานเข่ง ซึ่งเหลือคนน้อยนักที่จะทำเป็น สุดท้ายเข้าเยี่ยมชมการผลิตเซรามิกส่งออกของบริษัทแสงอรุณเซรามิก จำกัด ก่อนกลับมายังเทศบาลนครลำปาง โดยสวัสดิภาพ.      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น...รักวัยใส ปลอดภัยไว้กอ่น
18 ธันวาคม 2560
     นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น...รักวัยใส ปลอดภัยไว้กอ่น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมใต้ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๔/๑ ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย ๖ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๔ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๔ ถึง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๘๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต
15 ธันวาคม 2560
           นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต นำโดยนางสมจิต หลิมพัฒนวงศ์ รองปลัดเทศบาล น.ส.ระพีพรรณ ด้วงรักษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองกว่า 70 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการกำจัดขยะของเทศบาลนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง                                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน หลักสูตรเทคนิคและแนวทางการทำแผนชุมชน แก่ผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
15 ธันวาคม 2560
           นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร เทคนิคและแนวทางในการจัดทำแผนชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน การประสานแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน โดยมีนายประเสริฐ แพงพิบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเม็งราย ซอยเจดีย์ปราสาทสร้อย ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๗๕ ถึงบ้านเลขที่ ๓๘๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๙ เดือน (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right