นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
เทศบาลนครลำปาง ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 4 ตำบลใหญ่ในเขตเทศบาล
22 กุมภาพันธ์ 2561
           ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมบูรณาการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลงพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลหัวเวียง ตำบลสวนดอก และตำบลสบตุ๋ย สอบถามความเป็นอยู่ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน ค้นหาความต้องการของประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจกับกระบวนการคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายของคณะรัฐบาล พร้อมขับเคลื่อนกรอบการดำเนินงาน 10 เรื่อง อาทิ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้รักประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ                                                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีปิดโครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2561
         นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร “โครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” ซึ่งเป็นโครงการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 แห่ง จัดขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนักเรียน เพิ่มพลังความคิด สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อพัฒนาสู่เยาวชนที่ดีของชาติ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมให้การต้อนรับคณะเสือ – สิงโตทอง จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา
21 กุมภาพันธ์ 2561
        ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะเสือ – สิงโตทอง จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา ซึ่งได้จัดกิจกรรมเชิดเสือ – สิงโตทอง ประจำปี 2561 อันเป็นประเพณีปฏิบัติทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อคารวะและอวยพรปีใหม่แก่ชาวลำปาง ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครลำปาง                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
21 กุมภาพันธ์ 2561
          เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีลักษณะงานแบบย้อนยุค แบ่งเป็น 3 โซน คือ 1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำฦก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.5 และ ร.9 2.โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ 3.โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย จำนวนประมาณ 30 ร้าน          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก "101 ปี ขัวหลวงรัษฎา"
21 กุมภาพันธ์ 2561
           เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป         โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสะพานรัษฎาภิเศก เพื่อรวบรวมภาพของสะพานรัษฎาภิเศก  สำหรับเป็นองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของลำปาง ส่งเสริม กระตุ้นให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวได้รู้จักประวัติความเป็นมาของสะพานฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความงดงามของสะพาน ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน และอนุรักษ์สะพานฯ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยภาพถ่ายอันถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลำปางเป็นที่รู้จักแพร่หลายและปรากฏสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น                                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง
19 กุมภาพันธ์ 2561
          ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง วันแรกคึกคัก มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางเข้ายื่นใบสมัครอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ โดย เทศบาลนครลำปาง ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง - พนักงานจ้างทั่วไป 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา - พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา            สมัครด้วยตัวเอง ในวันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ วัน เวลา สถานที่ และวิธีเลือกสรรฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-237237 ต่อ 7314 (งานบริหารทรัพยากรมนุษย์), www.lampangcity.go.th และ Facebook: เทศบาล นครลำปาง                                        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำเสนอการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างนายกเทศมนตรีนครลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
“101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก สะพานขาวประวัติศาสตร์แห่งนครลำปาง
19 กุมภาพันธ์ 2561
            “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก สะพานขาวประวัติศาสตร์แห่งนครลำปาง…Ratsadapisek Bridge… 101 Years Historical Memories Day       The Old White Bridge of Lampang             เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
“101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก สะพานขาวประวัติศาสตร์แห่งนครลำปาง
15 กุมภาพันธ์ 2561
        เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ สดุดีวีรกรรมและเกียรติคุณ “พ่อเจ้าทิพย์ช้าง” ประจำปี 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
            ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวง เพื่อสักการะดวงวิญญาณ สดุดีวีรกรรมและเกียรติคุณ เบื้องหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติกล่าว สดุดีเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ผู้กอบกู้บ้านเมือง เจ้าผู้ครองนครลำปาง และประกอบพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2561 พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ลูกหลานตระกูล ณ ลำปาง ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ และลูกหลาน ผู้สืบสกุลเจ้าเจ็ดตน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) จังหวัดลำปาง           นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2270-2275 บ้านเมืองในล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า นครลำปางถูกข้าศึกมายึดครอง หาบุคคลที่จะเป็นผู้นำทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองและประชาชนไม่ได้ พระสงฆ์และประชาชนชาวนครลำปางจึงร่วมประชุมหารือ สรรหาบุคคลผู้กล้าหาญมีความสามารถในการต่อสู้ เหมาะสมจะเป็นแม่ทัพขณะนั้น คือ หนานทิพย์จักร ซึ่งครั้งหนึ่งได้ออกไปล่าสัตว์ปะทะช้างพลายตกมันตรงเข้ามาทำร้าย ท่านใช้มีดฟันจนช้างจนหางช้างขาดวิ่น หนีเข้าไปในป่า จึงเป็นที่มาของฉายาหนานทิพย์ช้าง หรือติ๊บจ๊าง            หนานทิพย์ช้าง ได้ทำหน้าที่แม่ทัพนำชาวนครลำปางยกกำลังไปล้อมรอบวัดพระธาตุลำปางหลวง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของข้าศึกที่มายึดครองนครลำปาง   ได้นำอาวุธปืนยาวประจำกาย เข้าสังหารท้าวมหายศ ซึ่งเป็นแม่ทัพของข้าศึกที่มารุกรานนครลำปาง และได้นำกำลังพลบุกต่อสู้ฆ่าฟันกับข้าศึกอย่างฮึกเหิม จนข้าศึกแตกพ่ายและสามารถขับไล่ข้าศึกให้พ้นแผ่นดินนครลำปางนับตั้งแต่บัดนั้น ทำให้ชาวนครลำปางจดจำและสำนึกในเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่มิรู้ลืม จึงพร้อมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา และบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือพ่อเจ้าทิพย์ช้าง เป็นประเพณีทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกเกียรติคุณความดีและวีรกรรม                                                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right