นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๑๘ ชุด
22 กันยายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน ๖ รายการ
22 กันยายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ
22 กันยายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
21 กันยายน 2564
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียน เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชูเกียรติรวมช่าง เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
21 กันยายน 2564
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียน เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชูเกียรติรวมช่าง เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
21 กันยายน 2564
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ ในการกำหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 บัญญัติให้เทศบาลนครลำปางมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยการตราเป็นเทศบัญญัติกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 26/2564
21 กันยายน 2564
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 26/2564 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือเรื่องการจัดเตรียมแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละสำนัก-กอง เตรียมแถลงการณ์ในที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
21 กันยายน 2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภา และเรื่องอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง วันที่ 21 กันยายน 2564
21 กันยายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 คน หายแล้วกลับบ้าน 0 คน ระหว่างรักษา 69 คน Cr. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่​ ห้างร้าน ​ผู้ประกอบการโรงแรม​ ห้องพัก​ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน​ สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่
21 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก​ขั้นพื้นฐาน​สำหรับคนพิการ เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่​ ห้างร้าน ​ผู้ประกอบการโรงแรม​ ห้องพัก​ รีสอร์ท​ต่าง ๆ​ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน​ สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดังนี้ - มีทางเดินเท้า หรือบาทวถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ - มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ - มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาดาร - มีทางลาด ราวจับ และบันได้ที่มีตวามปลอดภัยสำหรับผู้พิการ - มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ - มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ ----------------------------------------------- - การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ (http://www.dla.go.th/.../2016/2/16249_1_1454471076814.pdf) - แบบรายงานผลการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ (http://www.dla.go.th/.../2016/2/16249_2_1454471076844.xls) - คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและคนทุกวัย (http://www.dla.go.th/.../2016/2/16249_3_1454471076859.pdf) - ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทุกวัย ฉบับที่3 (http://www.dla.go.th/.../2016/2/16249_4_1454471076980.pdf)
อ่านต่อ keyboard_arrow_right