นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 สิงหาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดป่ารวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สิงหาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
07 สิงหาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน ๑๖ รายการ
07 สิงหาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๔ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 สิงหาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563
07 สิงหาคม 2563
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายธงชัย พัวศรีพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ พร้อมด้วย นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง โดยนายสมมาตร ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ท่าน ณ ศาลแขวงลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ตามพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
07 สิงหาคม 2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปางปฏิบัติหน้าที่แทน กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ตามพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมชนเจริญประเทศ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเจริญประเทศ โดยมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชียวชาญ ตำแหน่งนักกีฏวิทยา จากศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ และโรคมาลาเรีย รวมถึงการร่วมมือร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรียอย่างยั่งยืนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือกันทุกภาคส่วน และความสำคัญของชุมชนซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่รวมถึงรู้จักกลุ่มเป้าหมายอย่างดีที่สุดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมุ่งขยายผลสู่ชุมชนต่อไป.    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ LPA​ ด้านการบริการสาธารณะ​
07 สิงหาคม 2563
วันที่​ 6​ สิงหาคม​ 2563​ นาย​ยุทธนา​ ศรีสมบูรณ์​ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง​ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ LPA​ ด้านการบริการสาธารณะ​ ประจำปี​ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูล และเพื่อให้การจัดทำเอกสาร​ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ​ ห้องประชุมราชาวดี​ เทศบาลนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง
07 สิงหาคม 2563
ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง จำนวน 10 ราย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพจากมูลนิธิเป็บซี่โคร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรฯ (เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร
06 สิงหาคม 2563
     ตามที่ เทศบาบนครลำปาง ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยกำหนดสถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 -11.00 น. ไปแล้วนั้น     บัดนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร เพิ่มเติม     ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right