นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายและรับรายงานตัวผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ
20 กันยายน 2561
      เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายและรับรายงานตัวผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ       นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่ชุมชนบ้านสนามบิน และชุมชนพระบาทหนองหมู ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นี้       ทั้งนี้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จะลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในระหว่างวันที่ 14 – 27 กันยายน 2561 ตามกำหนดการ (ในช่อง Comment) จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เข้ารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงไปแสดงตนด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5423-7237 ต่อ 3107                                                                                                                                                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมขับเคลื่อนโครงการการคุ้มครองและพัฒนาคนงและขอไร้ที่พึ่ทาน
20 กันยายน 2561
       นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการการคุ้มครองและพัฒนาคนงและขอไร้ที่พึ่ทาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับ นางปริศนา ธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และคณะฯ เพื่อชี้แจงและทบทวนข้อตกลงการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานในชุมชน ตลอดจนเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาผู้ทำการขอทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง                                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องเมืองลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง (บริเวณศาลากลางเก่า)
20 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561 นี้!!! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง ขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องเมืองลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง (บริเวณศาลากลางเก่า) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ดำเนินการลาดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/12
20 กันยายน 2561
       เทศบาลนครลำปาง โดยสำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการลาดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/12 เพื่อลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อไป                                                                            
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กันยายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
18 - 19 กันยายนนี้ จังหวัดลำปางและหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก
19 กันยายน 2561
       18 - 19 กันยายนนี้ จังหวัดลำปางและหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก โดยอาจเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่น “มังคุด MANGKHUT”        เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และคอยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง โทร.199 ตลอด 24 ชั่วโมง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ต้อนรับคณะสำนักงานเคหะชุมชนลำปาง เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการบริหารจัดการชุมชนเคหะนครลำปาง
18 กันยายน 2561
       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเคหะชุมชนลำปาง การเคหะแห่งชาติ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการบริหารจัดการชุมชนเคหะนครลำปางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายและรับรายงานตัวผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ
18 กันยายน 2561
      เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายและรับรายงานตัวผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ      ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่ชุมชนศรีบุญโยง ชุมชนจามเทวี ชุมชนสามดวงสามัคคี และชุมชนปงสนุก ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นี้      ทั้งนี้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จะลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในระหว่างวันที่ 14 – 27 กันยายน 2561 ตามกำหนดการ (ในช่อง Comment) จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เข้ารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงไปแสดงตนด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5423-7237 ต่อ 3107                                                                                                        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขุดเจาะถนนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบสายไฟ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา
18 กันยายน 2561
      (18 ก.ย. เวลานี้) สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง เข้าดำเนินการขุดเจาะถนนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบสายไฟ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา – หน่วยบริการประชาชน สภ.เมืองลำปาง จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้            
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กันยายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right