นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ปิด 32 สถานที่ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นการชั่วคราว
09 เมษายน 2563
ปิด 32 สถานที่ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นการชั่วคราว ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 9) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แผนปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณวัด และสุสาน ทุกแห่งในเขตเทศบาลนครลำปาง
09 เมษายน 2563
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานควบคุมและกำจัดสัตว์แมลงและพาหะนำโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณบริเวณวัด และสุสาน ทุกแห่งในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แผนปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำล้างถนน ในเขตเทศบาลนครลำปาง
09 เมษายน 2563
เทศบาลนครลำปาง ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นน้ำล้างถนน ในเขตเทศบาลนครลำปางอย่างต่อเนื่อง ตลอดเดือนเมษายน เพื่อลดหมอกควัน และลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ก่อนจะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันโรคไวรัส COVID-19 ตามแผนการดำเนินงานต่อไป ..ขออภัยในความไม่สะดวก..    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง ปรับลดดอกเบี้ยและขยายเวลาในการไถ่ถอน
09 เมษายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร
09 เมษายน 2563
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานควบคุมและกำจัดสัตว์แมลงและพาหะนำโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร 32 แห่ง คิวรถแจ้ห่ม คิวรถวังเหนือ และคิวรถเกาะคา เพื่อทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ปฏิบัติการล้างถนนลดฝุ่นถนนท่าคราวน้อย
09 เมษายน 2563
คืนวันที่​ 31 มีนาคม 2563​ เวลา 21.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ เทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ​ นามวงค์​ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้จัดรถบรรทุกน้ำจำนวน​ 2​ คัน​ ออกล้างทำความสะอาดถนนท่าคราวน้อยตลอดสาย​ ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกา​ ถึง​ สะพานดำ ในเขตเทศบาลนครลำปาง​ อ.เมือง​ จ.ลำปาง เพื่อลดหมอกควัน​ และลดปัญหาฝุ่นละออง​ PM​ 2.5​ ก่อนจะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันโรคไวรัส Covid-19​ ตามแผนการดำเนินงานต่อไป.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
09 เมษายน 2563
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ตอนนี้เราได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เทศบาลนครลำปางขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาในทุกรูปแบบ เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทำตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ และดูแลป้องกันด้วยมาตรการต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะย่านพาณิชย์ในเขตเทศบาลนครลำปาง นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระดับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเฝ้าระวังปัญหา เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลซึ่งกันและกันภายในชุมชนอีกด้วย.    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ปฏิบัติการล้างถนนลดฝุ่นถนนฉัตรไชย
09 เมษายน 2563
คืนวันที่​ 30 มีนาคม 2563​ เวลา 21.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ เทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ​ นามวงค์​ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้จัดรถบรรทุกน้ำจำนวน​ 2​ คัน​ ออกล้างทำความสะอาดถนนฉัตรไชย​ ในเขตเทศบาลนครลำปาง​ อ.เมือง​ จ.ลำปาง เพื่อลดหมอกควัน​ และลดปัญหาฝุ่นละออง​ PM​ 2.5​ ก่อนจะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันโรคไวรัส Covid-19​ ตามแผนการดำเนินงานต่อไป.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แผนปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
09 เมษายน 2563
เทศบาลนครลำปาง กำหนดแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นวันที่ 4 (31 มีนาคม 2563) บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร 32 แห่ง คิวรถแจ้ห่ม คิวรถวังเหนือ และคิวรถเกาะคา ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ในวันและเวลาดังกล่าว    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การประชุม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
09 เมษายน 2563
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจังหวัดลำปางถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยงมากต่อการระบาดของโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครลำปางเป็นศูนย์กลางของจังหวัด มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น หากไม่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอ จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น จึงมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครลำปางต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right