นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
การประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ
21 มีนาคม 2562
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานรำลึกประวัติศาสตร์ 102 ปี ขัวหลวงรัษฎา งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ฯลฯ พิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ติดตามผลการประมูลจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย ติดตามการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 4 และชุมชนเจริญสุข
21 มีนาคม 2562
ช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ อาทิ ถนน ฟุตบาททางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ภายในชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 4 และชุมชนเจริญสุข เพื่อสำรวจสถานที่ก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาและบำรุงรักษา อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวลำปาง ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ในหลวง ร.5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
21 มีนาคม 2562
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ส.ต.ท.สวาท จำปาอูป หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง กว่า 50 คน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี อ่านสารวันท้องถิ่นไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ร่วมงานในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
21 มีนาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๒/๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มีนาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5(บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
18 มีนาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มิวเซียมลำปาง
18 มีนาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มิวเซียมลำปาง
18 มีนาคม 2562
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองลำปาง มิวเซียมลำปาง        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
งานแข่งขันและประกวดไก่แจ้ชิงชนะเลิศภาคเหนือ
18 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง สนับสนุนงานแข่งขันและประกวดไก่แจ้ชิงชนะเลิศภาคเหนือ สนามจังหวัดลำปาง ประจำปี2562 ชิงถ้วย นายกเทศมนตรีนครลำปาง ณ สวนสาธารณะเขรางค์นคร มีจำนวนไก่แจ้ประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก         
อ่านต่อ keyboard_arrow_right