นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
25 กุมภาพันธ์ 2564
- มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง - มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง - คุณสมบัติอื่น ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ************************************************* เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เข้าคูหา กา 2 ใบ นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน ...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนบุญศิริ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๘๒/๑ ถนนพหลโยธิน ถึงบ้านเลขที่ ๓๑/๓ ซอย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศแผนปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑ ถนนประตูม้า
25 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔ รายการ
25 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ค่าฝุ่น PM2.5 จ.ลำปาง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดลำปาง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ค่าสูงสุด ณ สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วัดค่าฝุ่นได้ 82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีส้ม “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” จึงขอเตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์ ...ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลนครลำปาง...  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ทำอย่างไร เมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
24 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เข้าคูหา กา 2 ใบ นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน ...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ส่งผลเสียต่อท้องถิ่นอย่างไร
24 กุมภาพันธ์ 2564
ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ได้ผู้แทนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน มากกว่ามุ่งพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนและท้องถิ่นจะไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา และพัฒนาอย่างแท้จริง ************************************************* เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เข้าคูหา กา 2 ใบ นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน ...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เตือนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า พบกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
24 กุมภาพันธ์ 2564
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีสาเหตุทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ล่าสุด กรมการค้าภายในได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบด้วยเช่นกัน โดยได้เน้นย้ำให้ร้านค้าทุกร้านต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร ก็จะดำเนินคดีตามมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท สำหรับร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า ห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามรับแลกเงินแทนการซื้อสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากตรวจพบพฤติกรรมว่าทำผิดข้อกำหนดจะถูกยกเลิกออกจากโครงการทันที โดยกรมการค้าภายในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่มีสิทธิเพิกถอนสิทธิ์และจะแจ้งกรมบัญชีกลางพิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC หรือยกเลิกการใช้ Application และจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนพบร้านค้าที่ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกรมจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด. CR. ข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/economy/news-618244    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง
24 กุมภาพันธ์ 2564
ไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 : https://drive.google.com/.../1QxyFmN.../view... เขตเลือกตั้งที่ 2 : https://drive.google.com/.../1JGXhBW.../view... เขตเลือกตั้งที่ 3 : https://drive.google.com/.../17K.../view... เขตเลือกตั้งที่ 4 : https://drive.google.com/.../15Mlp9m9vxxJ2qzDOq6k.../view...   เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เข้าคูหา กา 2 ใบ นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน ...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
24 กุมภาพันธ์ 2564
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนนาก่วมเหนือ ตั้งแต่ถนนนาก่วมถึงถนนพหลโยธิน ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right