นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชม“มิวเซียมลำปาง”
16 มกราคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 มกราคม 2562
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำเสนอการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างนายกเทศมนตรีนครลำปางและหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ชุมชนศรีชุม
16 มกราคม 2562
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562 และร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ กฏหมายการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนศรีชุม กว่า 50 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนศรีชุม เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประมวลภาพความประทับใจ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานด้านหน้ามิวเซียมลำปาง
16 มกราคม 2562
          ประมวลภาพความประทับใจ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานด้านหน้ามิวเซียมลำปาง บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน ทั้งเด็กและผู้ปกครอง           ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานในพิธีพร้อมด้วยนางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาล นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลนครลำปางได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ด้วยบรรยากาศแห่งความสดใส และรอยยิ้มของเด็กๆ มีการอ่าสารวันเด็กและมอบประกาศนียบัตรให้กันเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางที่ได้ทำซื่อเสียงด้านกีฬา จำนวน 6 คน ซึ่งกิจกรรมวันเด็กที่นี่จะเริ่มไปตลอดทั้งวัน มีซุ้มกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ มัชฉาพาเพลิน ซุ้มโมเดล ซุ้มประดิษฐ์พวงกุญแจ ซุ้มอ่านหนังสือ ซุ้มถุงผ้า ซุ้มการละเล่นอย่างไทย           สำหรับไฮไลท์สำคัญในวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลนครลำปางในปีนี้คือ การเปิดมิวเซียมลำปางให้เด็กๆได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้รับรู้ถึงรากเหง้าของตนเอง และปลูกผั่งให้เด็กได้รู้สึกรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมลำปางได้ทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันจันทร์    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน
16 มกราคม 2562
เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. โดยนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำทีมประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ และนักท่องเที่ยว ร่วมปั่นจักรยานจากบริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเคลื่อนขบวนผ่านถนนบุญวาทย์ ตลาดหลักเมือง ศาลหลักเมือง สะพานรัษฎา วัดปงสนุก และวัดสิงห์ชัย เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บกวาดขยะบริเวณสะพานแขวน (ออเร้นจ์) และพื้นที่โดยรอบริมฝั่งแม่น้ำวังอย่างมี่ส่วนร่วม พร้อมเข้าเยี่ยมชมวิถีชิวิตและวิถีชุมชนในชุมชนสิงห์ชัย ศึกษาประวัติของพญาพรหมโวหาร ณ วัดสิงห์ชัย    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มิวเซียมลำปาง
16 มกราคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานด้านหน้ามิวเซียมลำปาง
16 มกราคม 2562
     เทศบาลนครลำปางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานด้านหน้ามิวเซียมลำปาง บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน ทั้งเด็กและผู้ปกครอง ช่วงเช้าที่ผ่านมา(12/01/62)ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานในพิธีพร้อมด้วยนางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาล นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลนครลำปางได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ด้วยบรรยากาศแห่งความสดใส และรอยยิ้มของเด็กๆ มีการอ่าสารวันเด็กและมอบประกาศนียบัตรให้กันเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางที่ได้ทำซื่อเสียงด้านกีฬา จำนวน 6 คนด้วย      ซึ่งกิจกรรมวันเด็กที่นี่จะเริ่มไปตลอดทั้งวัน มีซุ้มกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ มัชฉาพาเพลิน ซุ้มโมเดล ซุ้มประดิษฐ์พวงกุญแจ ซุ้มอ่านหนังสือ ซุ้มถุงผ้า ซุ้มการละเล่นอย่างไทย และที่เป็นไฮไลต์สำคัญในวันนี้ก็คือการเปิดมิวเซียมลำปางให้เด็กๆได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้รับรู้ถึงรากเหง้าของตนเอง และปลูกผั่งให้เด็กรัก หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
“กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน”
16 มกราคม 2562
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปาง และนักท่องเที่ยว ร่วม “กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน” ร่วมปั่นจักรยานทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บกวาดขยะบริเวณสะพานแขวน (ออเร้นจ์) และพื้นที่โดยรอบ พร้อมเข้าเยี่ยมชมวิถีชิวิตและวิถีชุมชนในชุมชนสิงห์ชัย ศึกษาประวัติของพญาพรหมโวหาร ณ วัดสิงห์ชัย กำหนดนัดรวมพลพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเคลื่อนขบวนผ่านถนนบุญวาทย์ ตลาดหลักเมือง ศาลหลักเมือง สะพานรัษฎา วัดปงสนุก และวัดสิงห์ชัยโดยพร้อมเพรียงกัน    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สวัสดีปีใหม่ จาก สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ลำปาง (CAT)
16 มกราคม 2562
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จาก สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ลำปาง (CAT) และองค์การจัดการน้ำเสียลำปาง ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ และร่วมอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง "สวัสดีปีหมู 2562 อะไรๆ ก็หมู..." ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562     
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” พร้อมเปิดให้บริการ “มิวเซียมลำปาง” เป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนชาวลำปาง
11 มกราคม 2562
เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดพิธีอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนายแบบ นางแบบ การแสดงความสามารถของเด็กๆ บนเวที กิจกรรมมัจฉาพาเพลิน การแข่งขันสร้างโมเดลสำเร็จรูป การละเล่นพื้นเมืองของเด็กไทย พร้อมเปิดให้บริการมิวเซียมลำปาง เป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนชาวลำปาง จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ พ่อแม่ผู้ปกครอง ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลนครลำปางได้จัดเตรียมไว้ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้ามิวเซียมลำปาง พร้อมร่วมกิจกรรมรับของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมายตลอดทั้งงาน..        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right