นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ส่งร่างประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบป้องกันภัย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จัดโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดพฤติกรรมเสี่ยงติดโรคฯ
17 พฤศจิกายน 2560
          นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เยาวชนอยู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารและสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่อาจชักจูงให้มีพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ง่าย กลุ่มเยาวชนที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่ายกาย มีความสนใจเรื่องเพศ อยากรู้ อยากลอง จนขาดการยับยั้งชั่งใจ กองสาธารณสุขฯ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯที่เข้าอบรมจำนวน 420 คน มีทักษะและความรู้ในการดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธ ลดพฤติกรรมเสี่ยงให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง และสนง.สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระยาสุเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนสิงห์ชัย น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
16 พฤศจิกายน 2560
        ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางจันทร์สม  เสียงดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง พี่น้องประชาชนและจิตอาสาในชุมชนสิงห์ชัย ร่วมกิจกรรม “โครงการทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน Big Cleaning Day” ร่วมกันทำความสะอาดกวาดกำจัดขยะมูลฝอย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ล้างถนนและท่อระบายน้ำในชุมชนสิงห์ชัยและพื้นที่โดยรอบ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นี้            ในการนี้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ได้ประกอบพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ให้กับจิตอาสาในชุมชนสิงห์ชัย เพื่อใส่ปฏิบัติหน้าที่ทำดีเพื่อพ่ออีกด้วย                                                                                    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มอบหนังสือสูตรการทำอาหารพื้นบ้านของจังหวัดลำปาง
16 พฤศจิกายน 2560
          นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสูตรการทำอาหารพื้นบ้านของจังหวัดลำปางในรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ให้กับเทศบาลนครลำปางประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยว Tourist Information Center และเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน                                            
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
16 พฤศจิกายน 2560
           นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
“จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดลำปาง
16 พฤศจิกายน 2560
            ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง สมาชิกโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองสามวา หน้า ร.ร.เคนเน็ตฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน ตลอดจนเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่ โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ นำหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายนนี้                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอความร่วมมือประชาชน “ยุติการเผาป่า” ลดหมอกควันไฟป่า ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายนนี้
16 พฤศจิกายน 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประกาศขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องด้วยในฤดูแล้งของทุกปี ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน มักเกิดไฟป่าขึ้นจนทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมทั่วพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและเพื่อลดมลพิษทางอากาศโดยรวม จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางทุกคน ช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการยุติการเผาป่า งดเว้นการเผาขยะ เศษวัสดุรวมถึงวัชพืชต่างๆ ทุกชนิด หากมีเศษวัสดุใบไม้วัชพืชเหลือใช้ให้ทำการหมักเป็นปุ๋ยหรือกำจัดโดยแผ้วถาง หรือการไถกลบแทน          ดร.กิตติภูมิ เปิดเผยอีกว่า หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าว หรือต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง สายด่วน 199 หรือ 054-237226 ตลอด 24 ชั่วโมง          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีพุทธาภิเษกจัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญพระแก้วดอนเต้า
16 พฤศจิกายน 2560
           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีพุทธาภิเษกจัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังพระราหู รุ่นแก้วสารพัดดี พ.ศ.2560 โดยชมรมพระเครื่อง ณ เวียงพิงค์ ผู้จัดงานฯ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปางหลังใหม่ หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลหลักเมืองนครลำปาง                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
งานวันนัดพบผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง Makro HORECA ครั้งที่ 6
16 พฤศจิกายน 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันนัดพบผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง Makro HORECA ครั้งที่ 6 พร้อมด้วยนายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง น.ส.พรทิพา ปินะดวง ผู้จัดการฝ่ายอาหารฯ โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้รูปแบบ กาดฮิมวัง ด้วยแนวคิด Best Food for Good Health แบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โรงแรม และจัดเลี้ยง ในพื้นที่ฯ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ แม็คโคร สาขาลำปาง                                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right