นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
เอกสารงานจ้างปรับปรุงวงเวียนบริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม โดยวิธีคัดเลือก
03 สิงหาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย ๖ โดยวิธีคัดเลือก
03 สิงหาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศแผนการจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง
03 สิงหาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมคณะผู้บริหาร หารือเปลี่ยนแนวทางการทำงานแบบเดิมเป็น​"การทำงานเชิงกลยุทธ์"
02 สิงหาคม 2564
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมหารือปรับเปลี่ยนการทำงานเชิงรูปแบบเดิม ให้เป็นการทำงานในรูปแบบเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครลำปาง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน LPA จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
02 สิงหาคม 2564
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานและซักซ้อมความเข้าใจในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมแบ่งเบา-ผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจในยุค COVID-19
02 สิงหาคม 2564
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กำหนด 4 แนวทางสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง แนวทางแรกเป็นการแจกอาหารกล่อง/อาหารจานด่วนพร้อมรับประทานได้ทันทีเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของปากท้องในเบื้องต้นตั้งเป้า 1 เดือน แนวทางที่สองเป็นการแจกถุงยังชีพ เน้นข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภค แนวทางที่สามเป็นการจ้างงานชั่วคราว สร้างงาน สร้างอาชีพระยะสั้นให้ผู้ที่ว่างงานหรือตกงาน รวมถึงบัณฑิตจบใหม่ ในระยะ 2 เดือนที่จะถึงนี้ และในระยะยาวแบบยั่งยืน เทศบาลนครลำปางมีแนวทางที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้บริการประชาชนหลายอย่าง และจะกำหนดเงื่อนไขในสัญญา หรือ กำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้างซื้อของ/อุปกรณ์การดำเนินงานก่อสร้างภายในท้องถิ่น ในกรณีที่มีการจ้างผู้รับเหมารายย่อยให้จ้างผู้ประกอบการในท้องถิ่น ตลอดจนการจ้างแรงงานกึ่งฝีมือ/ไม่มีฝีมือให้จ้างคนในท้องถิ่น เพื่อให้คนในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องได้รับผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากที่สุด และแนวทางสุดท้าย คือ การแจกอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-1 ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดลำปางในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพ การดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รายได้ และภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงได้ประชุมเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางอย่างเร่งด่วนตามแนวทางดังกล่าว ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สรุปข่าวเทศบาลนครลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
02 สิงหาคม 2564
E-Newsletter จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สรุปข่าวเทศบาลนครลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ได้คัดเลือกข่าวสารที่มีความสำคัญ เหมาะสมที่จะนำเสนอให้ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบถึงภาพรวมการทำงานในแต่ละเดือนของเทศบาลนครลำปาง แล้วผลิตและนำเสนอในรูปแบบของ “จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ E-Newsletter”  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
TK Museum Lampang จัดประกวดเล่านิทาน
02 สิงหาคม 2564
ชมคลิปประกวดเล่านิทาน ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดการเล่านิทาน ประจำปี 2564 ของ TK Museum Lampang ได้นะคะ คลิกดูคลิปการประกวด >> [https://bit.ly/2Wk9oFs] ยอดกด Like ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. จะถูกนำไปบวกเป็นคะแนนให้กับน้องๆ ด้วยการ ร่วมกด Like ได้เลยค่ะ . ด.ญ.กัญญาภัค ชำนาญเรียน (น้องไอซ์) นิทานเรื่อง : ราชสีกับหนู [https://bit.ly/3BKUTuG] . ด.ญ.ปุริมปรัชญ์ สุปินะ (น้องปุริม) นิทานเรื่อง : หนูออมรักแม่ [https://bit.ly/3iTmrWe] . ด.ญ.เขมิสรา มีแก้ว (น้องน้ำเพชร) นิทานเรื่อง : มังกรไฟไม่เรียนหนังสือ [https://bit.ly/2TH3TQo] . ด.ญ.ธีวรา สีธรรมใจ (น้องนานา) นิทานเรื่อง : หนูมาลี [https://bit.ly/2UZstMR] . ด.ญ.นัฏฐณิชา​ กองกะมุด (น้องโมเดล) นิทานเรื่อง : บทเรียนของพลอย [https://bit.ly/3BR70pW]  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ถนนปลอดถังขยะ ทิ้งให้เป็นเวลา คัดแยกก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะ ลดแหล่งพาหะนำโรค
02 สิงหาคม 2564
เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “ถนนปลอดถังขยะ” เป็นการวางแผนรักษาความสะอาดในเรื่องการจัดเก็บรวบรวมขยะ ซึ่งจากเดิม ได้มีการจัดวางถังขยะในบริเวณถนนหนทางสาธารณะเพื่อบริการให้ประชาชนใช้ร่วมกัน ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม จึงจะทำการเก็บถังขยะคืน โดยเปลี่ยนวิธีการให้ประชาชนรวบรวมขยะใส่ในถุง/ภาชนะของตน นำมาวางไว้บริเวณหน้าบ้าน/ที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. ของทุกวัน สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นเวลา มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อันจะเป็นการนำไปสู่การลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ลดแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ และพัฒนาให้เมืองลำปาง เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการเก็บถังขยะคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยจะนำร่องที่ถนนฉัตรไชย และถนนตลาดเก่า จึงขอความร่วมมือประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณเส้นทางดังกล่าวด้วย สอบถามเพิ่มเติม งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237237 ต่อ 5102 หรือ 062-9184285
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เตรียมพบกับสวนเขลางค์รูปแบบใหม่ เร็ว ๆ นี้
02 สิงหาคม 2564
เทศบาลนครลำปาง เตรียมปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน)​ ออกแบบโดย ทีมงานของพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ พระนักพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อให้มีความสวยงาม ทันสมัย ปลอดภัย และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right