นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
เทศบาลนครลำปาง ผสานความร่วมมือ ททท. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
08 ธันวาคม 2560
         เทศบาลนครลำปาง ผสานความร่วมมือ ททท. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมส่งมอบความสุขให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของ “กล้วยไม้บาน...ที่...ลำปาง” Happy New Year 2018 สวัสดีปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณข่วงนครและพื้นที่โดยรอบ ตั้งเป้านักท่องเที่ยวมาเยือนลำปางเพิ่มขึ้น 10% หวังสร้างรายได้ 4,000 ล้านบาท ในปี 2561          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมวิชาการติดตามผลการดำเนินการสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ในรอบปี 2560
08 ธันวาคม 2560
         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลฯ และคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานประจำชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดฯ พร้อมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมระดมความคิดเห็น วางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 และร่วมติดตามผลการดำเนินการสร้างเมืองจักรยาน ในรอบปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทั้งด้านมิติการสร้างถนนปลอดภัย (เส้นทางการปั่นจักรยานในชุมชน, จุดจอดรถจักรยาน, ป้ายสัญลักษณ์จักรยาน) มิติสร้างการรับรู้ (การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์) และมิติการสร้างคน ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
08 ธันวาคม 2560
          นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ดังนี้            ระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รวม 2 หลัง ๆ ละ 1,017,300 บาท รวมเป็นเงิน 2,034,600 บาท มีมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง           ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลำปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง 6 แห่ง มีมติที่ประชุม ดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ได้แก่ นายสุบิน ชุ่มตา, โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ได้แก่ นายจาตุรงค์ พรหมศร, โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ได้แก่ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์, โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้แก่ นายพิทักษ์ แสนชมพู, โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ได้แก่ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ได้แก่ นายจรูญ เติงจันต๊ะ                                                                        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลฯ ร่วมกับ ททท.ลำปาง ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน กล้วยไม้บาน...ที่...ลำปาง Happy New Year 2018 สวัสดีปีจอ
07 ธันวาคม 2560
           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมเตรียมพร้อมการจัดงาน “กล้วยไม้บาน...ที่...ลำปาง Happy New Year 2018 สวัสดีปีจอ” ในระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2560 นี้ บริเวณข่วงนครและพื้นที่โดยรอบห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยปีนี้เทศบาลฯ เป็นพื้นที่หลักที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด 5 ช. / 4 ส. ชม ชิม ช็อป ช่วย แชร์ บนพื้นฐานแห่งความสนุก ความมีเสน่ห์ ความสบาย และสุดแซ่บ                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
07 ธันวาคม 2560
           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี 5 ปี, ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่www.lpru.ac.th หรือโทร.054-237399 ต่อ 3842, 3840          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
07 ธันวาคม 2560
           สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอต้อนรับ “นายประสงค์ เรือนสอน” (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “รองปลัดเทศบาลนครลำปาง”
07 ธันวาคม 2560
          เทศบาลนครลำปาง ขอต้อนรับ “นายประสงค์ เรือนสอน” (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “รองปลัดเทศบาลนครลำปาง” ปฏิบัติราชการรับผิดชอบควบคุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยโอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ชมรมคนรักในหลวงฯ จัดกิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกคูคลองชุมชนกำแพงเมือง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติฯ
07 ธันวาคม 2560
           นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปิดกิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกคูคลองเมืองเก่าในชุมชนกำแพงเมือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม โดยมีนางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำชุมชนเขตเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.32 เรือนจำกลางลำปาง ปภ.เขต 10 ลำปาง กู้ภัยสว่างฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกคูคลองเมืองเก่า กำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณลำคลองในชุมชนกำแพงเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน ตลอดจนเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคมนี้                                                    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อดีเด่น เทศบาลนครลำปาง”
07 ธันวาคม 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของในหลวง ร.9 ผู้ทรงเป็นพระราชบิดาแห่งชาติ และเพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ได้รับเลือกเป็นพ่อตัวอย่างเทศบาลนครลำปาง ให้ปรากฏต่อสาธารณชน ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                   โดยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อดีเด่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560 นั้น เทศบาลฯ ได้ทำการคัดเลือกพ่อดีเด่น 4 สาขา โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. สาขาวัฒนธรรม และทำนุบำรุงศาสนา ได้แก่ นายประเสริฐ มีสมบูรณ์ จ.ส.อ.บทฤทธิ์ วิชัยรัตน์ นายอุดม พีระบุลวัฒน์ 2. สาขาสาธารณสุข ได้แก่ นายธีระศักดิ์ เสาวลักษณ์กุล นายบุญรัตน์ ชัยชมภู 3. สาขาการเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์ และการมีส่วนร่วม ได้แก่ นายธวัชชัย เหลี่ยมวานิช นายแสวง ยอดคำลือ นายสุวรรณ ไชยอุปละ พล.อ.ธัญ เหมจินดา นายชิต คงถาวร พล.ต.วิชัย จักรวัฒนา นายดำริห์ เทพบุญ และ 4. สาขาความขยันหมั่นเพียร มีมานะอดทน ได้แก่ นายศิริ ถิ่นบูรณะกุล นายเจริญ พานิชกุล นายนิวัฒน์ มังคโลดม                                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
E-Newsletter จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สรุปข่าวเทศบาลนครลำปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
07 ธันวาคม 2560
           งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ได้คัดเลือกข่าวสารที่มีความสำคัญ เหมาะสมที่จะนำเสนอให้ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบถึงภาพรวมการทำงานในแต่ละเดือนของเทศบาลนครลำปาง แล้วผลิตและนำเสนอในรูปแบบของ “จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ E-Newsletter”                                                    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right