เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567
08 ธันวาคม 2566
                      เช้าวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง โดยมี นายสุรพล ตันสุรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณศาลหลักเมืองลำปาง                       จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี ในการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัดลำปาง ที่ได้จะทำเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่สมัยโบราณในห้วงก่อนขึ้นพุทธศักราชใหม่ ประกอบกับจังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เพื่อให้การจัดงานฯ เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ตัดแต่งกิ่งต้นจามจุรียักษ์หน้าโรงพยาบาลลำปางเพื่อความปลอดภัย
08 ธันวาคม 2566
                     เช้าวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลำปาง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นจามจุรียักษ์ ด้านหน้าโรงพยาบาลลำปาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากกิ่งไม้ร่วงหัก ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่มีการสัญจรที่คับคั่งและมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดการหักร่วงของกิ่งไม้แห้งดังกล่าวด้วย  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ของสำนักการศึกษา จำนวน 14 โครงการ
08 ธันวาคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
08 ธันวาคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม
08 ธันวาคม 2566
                  เช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง                   ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการทำความดีถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ
08 ธันวาคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง
07 ธันวาคม 2566
       บ่ายวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายกิตติธัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง เพื่อรับทราบนโยบายจากนายกเทศมนตรีนครลำปาง ในการดำเนินโครงการและจัดหาครุภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ด้วย ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของสำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธันวาคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ เดือน ฯลฯ
07 ธันวาคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม
07 ธันวาคม 2566
                  เช้าวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด “Big Cleaning Day” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” โดยมี นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดหนองละคอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โดยชุมชนกำแพงเมือง ชุมชนประตูตาล และชุมชนหนองละคอนพัฒนา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมความดี พร้อมใจกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูน แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right