นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
22 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณสามแยกโรงน้ำแข็ง ถึงวัดท่าคราวน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
“รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์”
22 พฤษภาคม 2561
        เทศบาลนครลำปาง เตรียมลงพื้นที่สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายใต้โครงการ “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์” ในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคมนี้          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561
         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” ครั้งที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลในปีงบประมาณ 2561 อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมมหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานฯ โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง โครงการไทยนิยมยั่งยืน และรับฟังการมอบนโยบายการทำงาน ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานชุมชนให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                                                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จัดโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลระบาดฯ
22 พฤษภาคม 2561
         นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์” พร้อมด้วยนายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นายชาญยุทธ์ คำวรรณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าหน้าที่ อสม. 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาระดับประเทศ ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงกลุ่มประเทศร้อนชื้น ซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมในการแพร่พันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคและเชื้อไวรัสแดงกี่ที่เจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยกว่า 365 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรค ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาด โดยกำหนดจัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในระหว่างวันที่ 22- 24 พฤษภาคมนี้                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอให้ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เข้ารายงานตัว - สัมภาษณ์
21 พฤษภาคม 2561
         ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 2 แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น          เนื่องจากมาตรการดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 มาแสดงตน เพื่อพิจารณาเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และนัดสัมภาษณ์ วิเคราะห์ และสอบถามความประสงค์ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 ปรากฏว่าในเขตเทศบาลนครลำปางยังคงมีผู้ไม่มารายงานตัว และดำเนินการสัมภาษณ์ จำนวน 1,747 คน         เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ทางธนาคารจึงจัดสถานที่ในการรายงานตัวที่  ณ ห้องประชุม  LK Park  หรืออุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (ข้างสวนเขลางค์ฯ) ในวันที่ 17 ถึง 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น. โดยขอให้ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มารายงานตัวทุกคน 1. กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 300 บาทและอายุต่ำกว่า60 ปี 2. กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับวงเงินเพิ่ม และยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพื่อรับการอบรมอาชีพ         ทางธนาคารจึงร่วมกับเทศบาลนครลำปางและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางประชาสัมพันธ์และจัดสถานที่ให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับทราบโดยทั่วกัน          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day ชุมชนกาดกองต้าเหนือ – ใต้”
21 พฤษภาคม 2561
           นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธี นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day ชุมชนกาดกองต้าเหนือ – ใต้” พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นายสาตรา โสภณรัตนากร ประธานชุมชนกาดกองต้าเหนือ นางพจนารถ พัฒนานุกูล ประธานชุมชนกาดกองต้าใต้ และพี่น้องประชาชนในชุมชนกาดกองต้า ร่วมกันทำความสะอาดกวาดกำจัดขยะมูลฝอย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ล้างทำความสะอาดถนน และดูดโคลนเลน บริเวณถนนคนเดินกาดกองต้า เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวลำปางในย่านตลาดเก่า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ถนนคนเดินกาดกองต้า ให้คงอยู่คู่กับเมืองนครลำปางสืบไป ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้                                                                        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
“Mobike” จักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด
17 พฤษภาคม 2561
           “Mobike” จักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด เตรียมพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ กว่า 3,000 คัน ในเขตเทศบาลนครลำปาง ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตของจังหวัดลำปาง ให้เป็นเมืองที่มีมลพิษและความแออัดที่ลดลง มุ่งสู่การเป็นเมืองจักรยานและเมืองคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความยั่งยืน พบกันเร็ว ๆ นี้ .....          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูผู้สอน
17 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจการในเขตเทศบาลนครลำปาง
17 พฤษภาคม 2561
           เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจการในเขตเทศบาลนครลำปาง ไม่ว่าจะเป็นกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาด หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะต้องขอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติเมืองลำปาง พ.ศ.2540 ด้วยนะครับ               จะเป็นกิจการใดบ้าง ไปติดตามพร้อมกันได้เลย                                        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right