นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และหลักเกณฑ์การจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
26 เมษายน 2561
                          เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรและหลักเกณฑ์การจัดจ้างบุคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ในลำดับต่าง ๆ ของแต่ละตำแหน่ง จำนวน 46 ราย มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคาร 7 (สำนักการช่าง-กองคลัง) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบท้ายนี้  ประกาศ.pdf
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณข้างศาลแขวงจังหวัดลำปาง ถึงถนนบุญวาทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนช่างแต้ม ซอย ๑ ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงแยกสะพานพิชัยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
26 เมษายน 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๓  งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง) ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.อาร์.อลูมินั่ม  เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง
25 เมษายน 2561
             นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 3 เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแนะแนวทางการดำเนินงานฯ ให้กับคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์วันเทศบาล Blue jeans night
25 เมษายน 2561
ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์วันเทศบาล Blue jeans night ในคืนวันอังคารที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง                                                                                                                                                                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่ลาว จ.พะเยา
25 เมษายน 2561
           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง น.ส.อุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว จ.พะเยา นำโดย นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร นายก อบต.แม่ลาว และคณะฯ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาอย่างเป็นระบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาก่วมใต้ และเข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปาง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561                                                                                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เมษายน 2561
           นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2561 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมงานในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สระเกล้าดำหัว นายกเทศมนตรีนครลำปาง
24 เมษายน 2561
นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้าคารวะ สระเกล้าดำหัว ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ และวันเทศบาล ประจำปี 2561 เพื่อขอรับพรปีใหม่ และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ประกอบพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561
24 เมษายน 2561
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 อ่านสารวันเทศบาล และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลนครลำปาง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีความมานะอดทน บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล สังคม ประชาชน และประเทศชาติ เพื่อยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความ วิริยะ อุตสาหะ มีจิตอาสา ในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนใด ๆ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ด้าน มีผลงานโดดเด่น 1. น.ส.วรญา วิไลรัตน์ 2. น.ส.กนกพร เมฆศิริ ด้าน ความเสียสละ อุทิศตน การมีส่วนรวม 1. น.ส.อุษา สมคิด 2. นางมณีวรรณ ปัญจรัตน์ 3. นายอินทมาต อินทชัยศรี 4. นางชัญญานุช ทองคำ 5. นางเบญญาภา ต้นกันยา 6. นายสุเดช ซิวคำ ด้าน ความอดทน ขยันหมั่นเพียร มุมานะ 1. นายพงษ์ศักดิ์ ดอยลอม 2. นายเดชาวัต วงค์เสนาะ 3. นายพิเชษฐ เตชะสาย รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้เทศบาลนครลำปาง 1. นางจิราพร ประพิตรไพศาล 2. นายยงวิทย์ คุรุภากรณ์ 3. นายสุรศักดิ์ อาชานิมงคล 4. นายเผด็จ สดมภ์วัฒนา 5. น.ส.อิชยา ศิรินาวิน      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right