นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
พิธีอัญเชิญพระภูมิเทศบาลนครลำปางขึ้นจำเริญศาลหลังใหม่
24 เมษายน 2560
            ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระภูมิเทศบาลนครลำปางขึ้นจำเริญศาลหลังใหม่ และพิธียกเครื่องสังเวยพระภูมิฯ โดยร่วมกันจุดธูปเครื่องสังเวย ถวายผ้าแพร พวงมาลัย และสรงน้ำพระภูมิฯ โดยก่อนหน้านี้เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงจำเริญศาลหลังใหม่และภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสง่า สวยงาม เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพนักงานสังกัดเทศบาลนครลำปางทุกคน ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560
24 เมษายน 2560
            ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี 2560 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีความมานะอดทน บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล สังคม ประชาชน และประเทศชาติ เพื่อยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนใด ๆ ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผู้นำชุมชนเขตเทศบาลฯ เข้ารดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง
24 เมษายน 2560
                  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมครอบครัว เปิดบ้านต้อนรับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ เครือข่ายกลุ่มสตรี และสมาชิกชมรม อสม. กว่า 150 คน เข้าประกอบพิธีสระเกล้าดำหัว มอบมาลัยและกระเช้าสุขภาพ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 เพื่อขอรับศีลรับพรปีใหม่เมือง ธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชนปงสนุก
24 เมษายน 2560
           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชนในชุมชนปงสนุก จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนปงสนุก” เพื่อขอขมา ขอพรปีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชาวลำปางสืบต่อไป ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการชุมชนปงสนุก      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รดน้ำดำหัว ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
24 เมษายน 2560
                  ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดย น.ส.กัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฯ เข้ารดน้ำดำหัว ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เพื่อขอพรปีใหม่และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชาวลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560
24 เมษายน 2560
                    ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็น “วันเทศบาล” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฯ เพื่อให้บุคลากรสังกัดเทศบาลมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น            โดยเทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ Big Cleaning Day กวาดกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลฯ เป็นท้องถิ่นที่สะอาด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามผังที่แนบมาพร้อมนี้      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมฝึกอบรมแกนนำ To Be Number One เทศบาลนครลำปาง
24 เมษายน 2560
            นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำ To Be Number One เทศบาลนครลำปาง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้และกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดลำปางฯ กว่า 100 คน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง           โดยเทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือ และอื่นๆ ภายในกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ในวันอังคารที่ 25 เมษายน ที่จะถึงนี้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์ทำกิจกรรมและเล่นสนุกกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข ภายใต้พื้นที่สีเขียว ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง”
24 เมษายน 2560
              ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 25 เมษายน ที่จะถึงนี้ เทศบาลนครลำปาง และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลฯ เตรียมจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือ และอื่นๆ ภายในกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์ทำกิจกรรมและเล่นสนุกกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข ภายใต้พื้นที่สีเขียว ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์              ทั้งนี้กิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง            
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เชิญประกวดเทพบุตร
20 มีนาคม 2560
ขอเชิญร่วมประกวด "เทพบุตร - เทพธิดา สลุงหลวงนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๐" รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท  สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล รางวัลขวัญใจประชาชน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพาย ถ้วยรางวัล   - ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง เทพบุตรสลุงหลวงพร้อมรองอันดับ ๑ - ๔ จะต้องเป็นตัวแทนประคองสลุงหลวงและเดินนำขบวนแห่สลุงหลวง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ - ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง เทพธิดาสลุงหลวงพร้อมรองอันดับ ๑ - ๔ จะต้องเป็นตัวแทนนั่งรถนักษัตรของเทศบาลนครลำปางในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง
14 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right