นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เข้าคารวะ สระเกล้าดำหัว ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
23 เมษายน 2561
           นางสุรีย์ สุวรรณกาศ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปาง พร้อมนางพันธ์ทิพย์ ตรีสารศรี ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย เข้าคารวะ สระเกล้าดำหัว ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อขอรับพรปีใหม่ และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรอง สำนักงานเทศบาลนครลำปาง                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
23 เมษายน 2561
ในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 และงานงวดสุดท้าย งานก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 224 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๘/๑ ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์  เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมงาน “ลานคนบ่าเก่า”
23 เมษายน 2561
           เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมงาน “ลานคนบ่าเก่า” ร่วมรับชมการแสดงของผู้สูงอายุทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง การประกวดรำวงย้อนยุค กิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ การออกบูธสาธิตการประกอบอาหารพื้นบ้าน ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ที่ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญชวนผู้นำชุมชน ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง “ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว”
23 เมษายน 2561
          เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้นำชุมชน ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง “ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว” ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน เวลา 17.00 น. ณ บ้านเลขที่ 97 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
23 เมษายน 2561
          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี พร้อมบุคลากรในสังกัด และเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ กว่า 200 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง                                                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ขอขมาคารวะ และขอพรปีใหม่ ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิงและชุมชนประตูม้า
20 เมษายน 2561
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ขอขมาคารวะ และขอพรปีใหม่ ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิงและชุมชนประตูม้า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายนนี้                                                                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่
20 เมษายน 2561
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากคณะหน่วยงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ที่เข้าคารวะ สระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อขอรับพรปีใหม่ และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ณ ห้องรับรอง สำนักงานเทศบาลนครลำปาง              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)
19 เมษายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงห้องสมุด อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right