นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
23 สิงหาคม 2562
ด้วยเทศบาลนครลำปาง ประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้ายนี้
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สิงหาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างป้้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
23 สิงหาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
23 สิงหาคม 2562
ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่ง ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน  ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ  เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผลการประกวด โครงการประกวด “ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง” ประจำปี 2562
23 สิงหาคม 2562
โครงการที่เทศบาลนครลำปางจัดทำขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลถนน พื้นที่สาธารณะที่อยู่ในเขตบริเวณชุมชน และหน้าบ้านภายในชุมชนของตนเอง ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะถนน ไหล่ทาง หรือบริเวณหน้าบ้านของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ให้ความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่ามอง โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้   ประเภทครัวเรือนน่ามอง รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสุภาภรณ์ ธีรภาพกุล จากชุมชนเจริญประเทศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางวิรัช ประเสริฐสังข์ จากชุมชนการเคหะนครลำปาง รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางวิไลวรรณ สุวรรณปราโมทย์ จากชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้แก่ นายชอ้อน สุขชู ชุมชนป่าขาม 1 นายนำพล ปุญญพันธ์ ชุมชนป่าขาม 1 นายสุริยา ไคร้วานิช ชุมชนบ้านหน้าค่าย นายประสงค์ อุดใจ ชุมชนประตูต้นผึ้ง นายศักดิ์ชัย ไทยสมัคร ชุมชนบ้านหน้าค่าย นางพิมพร สาคร ชุมชนสิงห์ชัย นางจันทร์แก้ว หอมโกศล ชุมชนบ้านหน้าค่าย นายมานพ รู้รอด ชุมชนนาก่วมใต้ นายสมบูรณ์ เลาเหล็กพี ชุมชนนาก่วมเหนือ และนายจรัล อินทะวงค์ ชุมชนศรีบุญโยง รับเงินรางวัล 500 บาท ประเภทชุมชนน่าอยู่ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ รับโล่รางวัล และเงื่อนไขพิเศษในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชน ในวงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท ให้เทศบาลนครลำปางเข้าดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป รางวัลที่ 2 ได้แก่ ชุมชนนาก่วมเหนือ รับโล่รางวัล พร้อมเงื่อนไขพิเศษ 500,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ ชุมชนการเคหะนครลำปาง รับโล่รางวัล พร้อมเงื่อนไขพิเศษ 300,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ชุมชนบ้านหน้าค่าย ชุมชนเจริญประเทศ ชุมชนประตูต้นผึ้ง และชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา รับโล่รางวัล พร้อมเงื่อนไขพิเศษ 100,000 บาท    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ที่​ 3​ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
23 สิงหาคม 2562
เทศบาลนคร​ล​ำ​ปาง​ ขอชื่นชมยินดีกับ​ ด.ช.​พรภวิษย์​ มูล​คะ​เสน​ นักฟุตบอล​จากโรงเรียน​เทศบาล​ 6​ (วัดป่ารวก)​ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ที่​ 3​ ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาคเหนือตอนบน        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ด้วยเทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าของเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนรวมถึงการสาธิต และจำหน่ายสินค้าที่เป็นภูมิปัญญา สำหรับกิจกรรมรอบวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ถือเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเน้นให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของจังหวัดลำปางในยุคที่ 3   เทศบาลนครลำปาง จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ร่วมกิจกรรมนั่งรถราง และเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ร่วมกิจกรรมลานนิทรรศการ เรียนรู้ภูมิปัญญา กาดมั้ว ณ ลานด้านหน้ามิวเซียมลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
โครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย 4
23 สิงหาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ
23 สิงหาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
22 สิงหาคม 2562
ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right