นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสถาบันการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลนครลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
11 สิงหาคม 2565
วันอังคารที่  16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงห้องน้ำอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย บริษัท ที โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แจ้งปิดการจราจร บริเวณทางลอดสะพานดำ 50 วัน
10 สิงหาคม 2565
การรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟ บริเวณทางลอดสะพานดำ ถนนท่าคราวน้อย – นาก่วมใต้ ใกล้ตลาดเก๊าจาว จึงได้ขอปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยให้เบี่ยงเส้นทางการจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินรถและผู้ที่ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 50 วัน  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่ง “Big Cleaning Day”
10 สิงหาคม 2565
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่ง “Big Cleaning Day” โดยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชการที่ 10 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้สถานีขนส่งมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๕ เรื่อง
10 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง
09 สิงหาคม 2565
ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ครั้งที่ 5/2565 โดยนายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณากำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 บริเวณเวทีสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อาทิ การแสดงเพลงพื้นบ้าน กิจกรรมเวทีเสวนา กิจกรรมคลินิกร่วมใจคืนน้ำใส การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมบริเวณท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย เป็นต้น จากนั้น ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจสถานที่ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
09 สิงหาคม 2565
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง จัดกิจกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยนางอัจฉรา สงวนพงศ์ นักอาชีวบำบัดชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง และคณะจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง นางสาวสุทธิวรรณ วังนัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง กล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรมว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการให้ความรู้ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น จึงได้จัดการอบรมฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
09 สิงหาคม 2565
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565) โดยสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ พบว่ามีโครงการทั้งหมด 110 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 308,656,520 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป 102,699,275.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.98 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง วางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชนป่าขาม 2
09 สิงหาคม 2565
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนในชุมชนป่าขาม 2 ซอย 2 เพื่อให้น้ำไหลระบายลงสู่ท่อสาธารณะได้สะดวกยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 สัปดาห์ที่ 4
09 สิงหาคม 2565
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปางอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ไม่ให้เกิดการติดต่อโรคจากสัตว์สู่คนได้ และเป็นการควบคุมไม่ให้มีการระบาดในท้องถิ่น จึงขอให้พี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง นำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนฯ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการใกล้บ้านท่าน จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right