นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องเล่นเด็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผลฟู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔
14 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาซื้ออัฒจันทร์สำเร็จรูประบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารที่ว่าง
12 ตุลาคม 2564
ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารที่ว่าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
12 ตุลาคม 2564
รายละเอียดประกาศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
12 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
11 ตุลาคม 2564
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
11 ตุลาคม 2564
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่าง เป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)  ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ภราดร คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒ รายการ
11 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right