นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๒/๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๗ (ซอยโรงแรมอินโดจีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน (ซอยข้างร้านเบตงมินิมาร์ท) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๒๑/๔ ถึงถนนรอบเวียง ข้างบ้านเลขที่ ๕๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
11 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
11 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย ๖ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๔ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๑๗
10 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
09 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
09 เมษายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right