นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกวดราคา
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนนาก่วม
18 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง พื้นที่ ๘ ตำบล และไฟฟ้าสาธารณะภายในบริเวณสวนสาธารณะ จำนวน ๗ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
17 ตุลาคม 2562
https://www.facebook.com/387173101352648/posts/3119091384827459/
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๕ ปี งบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ๕๗ เดือน
17 ตุลาคม 2562
เข้าดูได้ที่ https://www.facebook.com/387173101352648/posts/3119091384827459/
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ภายในอาคารสถานีขนส่งจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)
12 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครลำปาง
12 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
11 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right