นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
04 มิถุนายน 2563
ด้วยเทศบาลนครลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน ตำแหน่งภารโรง
02 มิถุนายน 2563
รายละเอียดประกาศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 เมษายน 2563
เอกสารรายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศกการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
07 เมษายน 2563
รายละเอียดประกาศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุน
03 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันสัมภาษณ์ ระเบียบ และวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุน
11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น (แก้ไขตำแหน่งใหม่)
28 มกราคม 2563
ด้วยเทศบาลนครลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป  จำนวน 9  ตำแหน่ง  รวม 11 อัตรา รายละเอียดตามหนังสือที่แนบท้ายนี้
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา
16 มกราคม 2563
รายละเอียด  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุน
03 มกราคม 2563
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right