นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผลสอบการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผลสอบการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันสัมภาษณ์ ระเบียบ และวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหารสถานศึกษา
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
26 มกราคม 2560
คณะกรรมการคัดลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ขอประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (8)) ดังเอกสารแนบท้ายนี้ 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right