นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
23 สิงหาคม 2562
ด้วยเทศบาลนครลำปาง ประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้ายนี้
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน ตำแหน่งภารโรง
25 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
11 กรกฎาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน ตำแหน่งภารโรง
01 กรกฎาคม 2562
เอกสารประกาศรับสมัคร
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
07 มิถุนายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน ตำแหน่งภารโรง
28 พฤษภาคม 2562
เอกสารประกอบ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
24 พฤษภาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน ตำแหน่งภารโรง
13 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน ตำแหน่งภารโรง
03 เมษายน 2562
ประกาศที่แนบ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง
21 มกราคม 2562
เอกสารที่แนบ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right