นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานบริหารสถานศึกษา มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
04 สิงหาคม 2565
ประกาศเทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
04 สิงหาคม 2565
ประกาศเทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ (การสัมภาษณ์)
03 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง การทดสอบสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (การสัมภาษณ์)
03 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
22 กรกฎาคม 2565
ด้วยเทศบาลนครลำปาง  มีอัตราตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) สังกัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เลขที่ตำแหน่ง    52-2-11-2105-003 ว่างตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม  2565 ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง 52-2-00-1101-002 สังกัดเทศบาลนครลำปาง  ว่างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565           หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นความประสงค์พร้อมเอกสารต่าง ๆ มายังเทศบาลนครลำปาง    คลิกที่นี่ ประกาศรับโอน
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ
11 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศแจ้งกำหนดวันสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครลำปาง และแจ้งเลื่อนการประกาศกำหนดสถานที่และเวลาสรรหาฯ
27 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง
27 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 พฤษภาคม 2565
ด้วยเทศบาลนครลำปาง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 28 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 7-15  มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ แนบท้ายนี้ 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
15 มีนาคม 2565
หนังสือประชาสัมพันธ์และประกาศรับโอน
อ่านต่อ keyboard_arrow_right