นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน ตำแหน่งภารโรง
03 เมษายน 2562
ประกาศที่แนบ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง
21 มกราคม 2562
เอกสารที่แนบ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
18 มกราคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การย้าย การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
10 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน ตำแหน่งภารโรง
09 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง
23 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ ผู้ขาดคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ
10 กรกฎาคม 2561
ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักและพนักงานขับรถยนต์   คลิ๊ก รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน
26 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศยกเลิกรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
25 มิถุนายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูผู้สอน
17 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right