นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประกาศ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะความพร้อมทางร่างกาย ตำแหน่ง คนงานบรรเทาสาธารณภัย
22 มีนาคม 2561
                  ตามประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การทดสอบสมรรถนะความพร้อมทางร่างกาย ตำแหน่ง คนงานบรรเทาสาธารณภัย  โดยกำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (การทำสอบสมรรถนะความพร้อมทางร่างกาย) ตำแหน่ง คนงานบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร นั้น                       เทศบาลนครลำปาง ได้ขอประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการทดสอบสมรรถนะความพร้อมทางร่างกาย เพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้ /ประกาศฯ .pdf  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ
19 มีนาคม 2561
                                  ตามที่ เทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาฯ  เมื่อวันที่ 13 มัีนาคม 2561     เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ    ตามเอกสารดาวโหลด ที่เนบพร้อมนี้/ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาฯ .pdf
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ
15 มีนาคม 2561
รายละเอียดประกาศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
13 มีนาคม 2561
- เทศบาลนครลำปาง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศแนบท้าย -  หากท่านตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลชื่อ - สกุล ของท่านไม่ถูกต้อง  หรือกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุลภายหลังจากสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 3 อาคาร 7 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง) ในวันและเวลาราชการ - เทศบาลนครลำปาง จะประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สรรหาฯ  ในวันที่  19  มีนาคม  2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาฯ
27 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
07 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูผู้สอน
23 มกราคม 2561
รายลเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นครูผู้สอน
11 มกราคม 2561
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนรายชั่วโมง
13 ธันวาคม 2560
เอกสารประกอบ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูผู้สอน
13 ธันวาคม 2560
เอกสารประกอบ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right