นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการประเภทอื่นฯ
03 กันยายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ งบประมาณเงินอุดหนุน
30 สิงหาคม 2564
ประกาศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานเทศบาล โดยวิธีการย้ายพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ
23 สิงหาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลาและสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
11 สิงหาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
11 สิงหาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
11 สิงหาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ งบประมาณเงินอุดหนุน
04 สิงหาคม 2564
รายละเอียดประกาศเทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ งบประมาณเงินอุดหนุน
09 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครลำปาง (เพิ่มเติม)
08 กรกฎาคม 2564
ตามที่เทศบาลนครลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครลำปาง นั้น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เทศบาลนครลำปางมีมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ตามประกาศรับสมัครของเทศบาลนครลำปางสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้าย เพื่อกรอกรายละเอียดในการรับสมัครแล้วนำมายื่นพร้อมเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2564 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
06 กรกฎาคม 2564
ด้วยเทศบาลนครลำปาง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 11 ตำแหน่ง  รวม  43  อัตรา โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2564  ณ  อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานเทศบาลนครลำปาง  รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ แนบท้ายนี้  ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดในการรับสมัคร แล้วนำมายื่นพร้อมเอกสารหลักฐาน ในวันรับสมัคร
อ่านต่อ keyboard_arrow_right