นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
11 ตุลาคม 2564
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
11 ตุลาคม 2564
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่าง เป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)  ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ภราดร คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
11 ตุลาคม 2564
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารประถม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)  ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ภราดร คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 กันยายน 2564
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
21 กันยายน 2564
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียน เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชูเกียรติรวมช่าง เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
21 กันยายน 2564
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียน เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชูเกียรติรวมช่าง เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 กันยายน 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
13 กันยายน 2564
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบป้องกันภัย ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (ศาลากลางเก่า) ณ สถานที่ติดตั้ง โดยบริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
31 สิงหาคม 2564
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
20 สิงหาคม 2564
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงถนนวังเหนือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 25/1 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด  รุ่งโพธิ์ สลิตา เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right