เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 เมษายน 2566
ด้วยเทศบาลนครลำปาง มีความมุ่งหมายที่จะบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   จึงกำหนดนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
12 เมษายน 2566
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภสิริก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
23 กุมภาพันธ์ 2566
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 3 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
14 กุมภาพันธ์ 2566
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 63 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 และถึงถนนบ้านดงพัฒนาบ้านเลขที่ 12/4   ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลินก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
17 มกราคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
11 มกราคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครลำปาง
11 มกราคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑
08 มกราคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
05 มกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงานงวดที่ 2 โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
19 ธันวาคม 2565
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 4 งานงวดที่ 5 และงานงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภสิริก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right