นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
17 กรกฎาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ ม.ค. - มี.ค. ๖๓)
16 เมษายน 2563
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดต่อราชการ
08 เมษายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน เฟส 1 ตั้งแต่บริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์
31 มกราคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง
27 มกราคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
22 มกราคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในอาคารสถานีขนส่งจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)
09 มกราคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประมูลให้เช่าทรัพย์สินพื้นที่จอดรถบริเวณลานจอดรถบ่อหมักสิ่งปฏิกูล (ร่องสามดวง)
09 มกราคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
24 ธันวาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศแผนการบำรุงรักษาและปรับปรุงสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
15 พฤศจิกายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right