นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปางร่วมในงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
14 สิงหาคม 2561
      ในช่วงค่ำของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปางร่วมในงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด สถานศึกษา และองค์กรภาคประชาชน ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากได้นำจุดเทียนชัย และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและขับร้องพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” อย่างพร้อมเพียงกัน                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
14 สิงหาคม 2561
      ในช่วงค่ำของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลนครลำปาง ร่วมในงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด สถานศึกษา และองค์กรภาคประชาชน ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากได้นำจุดเทียนชัย และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและขับร้องพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” อย่างพร้อมเพียงกัน                                                                                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
14 สิงหาคม 2561
      ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลนครลำปาง เป็นผู้แทนร่วมในงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ๕ ศาสนา ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนาม      ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีผู้นำศาสนา และศาสนิกชนจาก ๕ ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธี พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร ศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์สวดอัรดาสขอพรพระศาสดา                                             .                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง
14 สิงหาคม 2561
      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ "คุณแบงค์" บุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ บุตรชายของคุณสุระโยธิน และคุณนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง โดยมอบเงินรวมจำนวน 520,000 บาท ให้กับ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง นครลำปาง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลหลักเมืองนครลำปาง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 80% เหลือเพียงการประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เช่น ลวดลายปูนปั้น และลวดลายประตูบานใหญ่ทั้งสีด้าน เป็นต้น                                                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
14 สิงหาคม 2561
     ชุมชนนาก่วมเหนือ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561      ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำพี่น้องประชาชนในชุมชมนาก่วมเหนือและชุมชนใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทย และร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดนาก่วมเหนือ เทศบาลนครลำปาง                                                                                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561
14 สิงหาคม 2561
      ชุมชนท่ามะโอ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561      ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำพี่น้องประชาชนในชุมชมท่ามะโอและชุมชนใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทย และร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการชุมชนท่ามะโอ เทศบาลนครลำปาง                                                                                            
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
Big Cleaning Day สวนสาธารณะเขลางค์นคร
14 สิงหาคม 2561
      เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สวนสาธารณะเขลางค์นคร น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561         นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการนครลำปาง Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาด กวาดกำจัดขยะมูลฝอย ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสวนสาธารณะฯ และพื้นที่โดยรอบ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสุขให้กับผู้มาใช้บริการออกกำลังกาย น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เทศบาลนครลำปาง                                                                            
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
10 สิงหาคม 2561
       งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ลงพื้นที่รับส่งผู้ป่วยในชุมชนบ้านดงไชย 1 ราย ชุมชนประตูม้า 1 ราย ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 1 ราย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ลงพื้นที่รับส่งผู้ป่วยในชุมชนกาดกองต้า 1 ราย ชุมชนนาก่วมเหนือ 1 ราย ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 1 ราย ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล4 1 ราย และในวันที่ 9 สิงหาคม ลงพื้นที่รับส่งผู้ป่วยในชุมชนบ้านดงไชย 1 ราย ชุมชนศรีปงชัย 1 ราย และตำบลสวนดอก 1 ราย        ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ต่อไป                                    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสาร
09 สิงหาคม 2561
 เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสาร น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561                                                                                                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ส่วนการโยธา สำนักการช่างลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
09 สิงหาคม 2561
    ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มอบหมายให้ ส่วนการโยธา สำนักการช่างลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนายคนึง นางประภาภรณ์ แก้วใย ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อหลายวันก่อนที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 342 ถนน เจริญประเทศ ชุมชนศรีบุญโยง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง                         
อ่านต่อ keyboard_arrow_right