นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลฯ จัดอบรมโครงการยึดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
23 มีนาคม 2561
        นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปาง หลักสูตรการยึดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวัดสมรรถภาพทางกาย และวางแผนการจัดตารางยึดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสม สามารถยึดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี เหมาะสมกับช่วงอายุ และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง                                                                                                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
23 มีนาคม 2561
           ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ ในวันที่ 21 - 23 มีนาค 2561 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกในพื้นที่รวมถึงฝนฟ้าคะนองฯลฯ จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อนติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชาวลำปาง
22 มีนาคม 2561
        ในช่วงค่ำของวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักการช่าง ออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง ในชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ชุมชนกำแพงเมือง ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง ชุมชนปงสนุก และชุมชนหัวเวียง เพื่อหาจุดเสี่ยงที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อนดำเนินการติดตั้ง เพื่อสร้างแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวลำปาง ตลอดจนสำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด และเร่งให้การปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป                                                                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก” เยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาวิถีชุมชนดั้งเดิมคนลำปาง
22 มีนาคม 2561
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานและผู้นำชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก” เพื่อรณรงค์ให้ชาวลำปางหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น พร้อมทั้งปั่นจักรยานเยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่น และค้นหาวิถีชุมชนดั้งเดิมของคนลำปาง ในชุมชนบ้านต้าสามัคคี และชุมชนบ้านหน้าค่าย ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2561 นี้                                                        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ภาพบรรยากาศ “การประกวดแต่งกายย้อนยุคนานาชาติ”
22 มีนาคม 2561
           ภาพบรรยากาศ “การประกวดแต่งกายย้อนยุคนานาชาติ” ในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฏาภิเศก สะพานขาวประวัติศาสตร์แห่งนครลำปาง “101 ปี ขัวหลวงรัษฏา” ในค่ำคืนของวันที่ 21มีนาคมนี้                                                                                                                                    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายย้อนยุคนานาชาติ
22 มีนาคม 2561
          เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายย้อนยุคนานาชาติ ร่วมงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก สะพานขาวประวัติศาสตร์แห่งนครลำปาง “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา”                                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบ “ภาพวาดลายหรดาน”
22 มีนาคม 2561
          จาก น.ส.ประภัสสร ยวงแก้ว นักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และได้มอบเงินสนับสนุนผลงานฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีใจรักในศิลปะ ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แสดงความอาลัย
21 มีนาคม 2561
          นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งในการจากไปของนายธนดล คำกุณะ บุตรชายของ นางศศิธร คำกุณะ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่งถึงแก่กรรมในวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา                                          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายย้อนยุคนานาชาติ
20 มีนาคม 2561
           เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป                                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายย้อนยุคนานาชาติ
20 มีนาคม 2561
           เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป                                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right