นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครลำปาง ประกาศยุติโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อฯ
23 พฤษภาคม 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประกาศยุติโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฯ อย่างเป็นทางการ และกล่าวขอโทษเทศบาลเมืองเขลางค์นครเจ้าของพื้นที่ และประชาชนตำบลกล้วยแพะ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่สร้างความไม่สบายใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้น           ดร.กิตติภูมิ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของโครงการมาจากสถานการณ์ปัจจุบัน สถานพยาบาลทั้งของคนและสัตว์หลายแห่งในจังหวัดลำปางที่สร้างขยะติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของตน ไม่ว่าจะเป็นจากเข็มฉีดยา ผ้าพันแผล ถุงมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ ไม่ได้กำจัดอย่างถูกวิธี โดยนำมาทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็น มีเพียงน้อยแห่งที่กำจัดอย่างถูกวิธี โดยการจัดส่งให้บริษัทเอนมาดำเนินการจัดการ เช่น โรงพยาบาลเขลางค์นคร ตนจึงมีแนวคิดที่จะการดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาล ภายในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงมากำจัดได้อย่างถูกต้อง และเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยที่เชื้อที่ปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างการของรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง โดยเบื้องต้นได้ทำบันทึกความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรงบประมาณ ไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นขั้นตอนแรกของการวางแผน เพื่อเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่านั้น           เกี่ยวกับเรื่องนี้ สร้างความไม่สบายให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง ตนในฐานะนายกเทศมนตรีนครลำปาง จึงขอประกาศยุติโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อฯ อย่างเป็นทางการไว้เพียงขั้นตอนนี้เท่านั้น โดยจะขอเรียกเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องคืนมาทั้งหมดคืนเพื่อเป็นกรณีศึกษา และเป็นวิทยาทานกับคนรุ่นหลังต่อไป ในการณ์นี้ได้ขอโทษไปยังนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เจ้าของพื้นที่ และประชาชนตำบลกล้วยแพะ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่มีความไม่สบายใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย “ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้ ผมเองก็สบายใจแล้ว เพราะถือว่า ผมได้ทำหน้าที่ของผมแล้ว ในการนำเสนอแนวความคิดในการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในอนาคตไว้ให้แล้ว เพราะการที่ผมมุ่งหวังที่จะกำจัดขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลในจังหวัดลำปาง ขยะที่เทศบาลฯ ดำเนินการเก็บจากบริเวณหน้าบ้านพี่น้องประชาชน นำมาฝังกลบในพื้นที่กว่า 600 ไร่ บริเวณตำบลกล้วยแพะ เพื่อคืนพื้นที่ป่าให้ชุมชน ตลอดจนศึกษานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยกำจัดขยะได้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออนาคตของ                  จังหวัดลำปาง ผมไม่อยากเห็นในอีก 20 – 30 ปีข้างหน้า จังหวัดลำปางมีขยะกองเป็นภูเขาขนาดใหญ่ ซึ่งจะสร้างผลเสียแต่สิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงมีแนวคิดที่จะวางโครงการเพื่อรองรับอนาคตเท่านั้น” นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าว      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
22 พฤษภาคม 2560
   
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19 พฤษภาคม 2560
          โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ของนางเพ็ญนี สุทธิพงษ์วิจิตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โดยมีหัวข้อผลงานทางวิชาการ ดังนี้   1. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร   2. การสร้างเครื่องมือประเมินงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลฯ จัดอบรมโครงการสตรีสุขภาพดี
19 พฤษภาคม 2560
            ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสตรีสุขภาพดี โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน และอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการป้องกันและรักษาอนามัยดวงตา แก่เครือข่ายสตรีและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ กว่า 100 คน โดยมีนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันและรักษาสายตา ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่ฯ
18 พฤษภาคม 2560
          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และคณะทำงาน LA21ฯ เข้าร่วมการอบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ นโยบาย เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนา การส่งเสริมและขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐระดับจังหวัด และร่วมประชุมกลุ่มการพัฒนาสู่จังหวัดต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงเรียนลำปางเวียงทอง เทศบาลนครลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
MOU โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
17 พฤษภาคม 2560
           ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลำปาง  พร้อมด้วยนายศิริชัย  ภัทรนุธาพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายเพิ่มศักดิ์  วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง น.ส.รัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครลำปาง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกรักษาผู้ป่วย คลินิกรักษาสัตว์ รวมถึงมูลฝอยอื่นๆ ภายในจังหวัดลำปางและใกล้เคียง นำมากำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 100 คน ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
17 พฤษภาคม 2560
         โดยในวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม จังหวัดลำปางและหลายพื้นที่ทั่วภาคเหนือ เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยอาจเกิดดินถล่ม ดินไหล และน้ำป่าไหลหลากในอำเภอเถิน อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว     เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และคอยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง โทร.199 ตลอด 24 ชั่วโมง        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
31 พ.ค.นี้ เทศบาลฯเตรียมเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” ครั้งที่ 2
17 พฤษภาคม 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคมนี้ เทศบาลนครลำปาง และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลฯ เตรียมจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือ และอื่นๆ ภายในกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” ครั้งที่ 2 บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์ทำกิจกรรมและเล่นสนุกกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข ภายใต้พื้นที่สีเขียว ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์          โดยกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมรำไม้พลองประกอบเสียงเพลง
17 พฤษภาคม 2560
           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรำไม้พลองประกอบเสียงเพลง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลฯจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุกว่า 100 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม หันมาออกกำลังกายกันให้มากขึ้น เพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง เพิ่มองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ดี ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
10 มิถุนายน พร้อมเปิด “กาดเวียงแหนือ” ถนนวัฒนธรรม เพื่อสุขภาพ
17 พฤษภาคม 2560
        ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมหารือเตรียมความพร้อมเปิด “กาดเวียงเหนือ” ถนนวัฒนธรรม เพื่อสุขภาพ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม เทศบาลนครลำปาง ว่า เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมถึง เครือข่ายชุมชนตำบลเวียงเหนือ กำหนดเปิด “กาดเวียงเหนือ” ถนนวัฒนธรรม เพื่อสุขภาพ ในรูปแบบ Green Market ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จำหน่ายสินค้าประเภท พืชผักปลอดสารพิษ ผักออร์แกนิค ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และของใช้ทั่วไปที่เป็นของดั้งเดิมจากทางภาคเหนือและของดีนครลำปาง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม ถนนหน้าวัดประตูต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง             สำหรับผู้ที่สนใจจะจำหน่ายสินค้า ณ “กาดเวียงเหนือ” ถนนวัฒนธรรม เพื่อสุขภาพ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์สาธิตเทศบาลนครลำปาง กองสวัสดิการสังคม โทร.054 237237 ต่อ 3107-9 ศูนย์สาธิตการตลาดชุมชนท่ามะโอ โทร.090 3216272 เอื้องคำรีสอร์ท โทร.088 2637829 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right