เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
22 กันยายน 2566
                         งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ร่วมกับทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1 โดยทำการสูบน้ำท่วมขัง ณ ชุมชนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้(21 กันยายน 2566)  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พาไปชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ ณ สวนภิรมย์ธาร ในรายการ “เทศบาลนครลำปาง News”
22 กันยายน 2566
 รายการ “เทศบาลนครลำปาง News” ประจำวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live : เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ  พร้อมมีเรื่องราว ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครลำปางที่น่าสนใจ ดังนี้ - งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 - เชิญประชาชนร่วมบริจาควัสดุรีไซเคิล - เตือน! ประชาชนระวังโรคไข้เลือดออก - ห้าแยกวาไรตี้ พาไปชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ ณ สวนภิรมย์ธาร  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เตรียมจัดระเบียบการจราจรในชุมชนหลัง รร.มัธยมวิทยา (กู่เกิ้ง)
22 กันยายน 2566
                    บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมโครงการถนนปลอดภัยด้วยใจชุมชน ของชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา (กู่เกิ้ง) โดยมีตำรวจจราจร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียมจัดระเบียบการจราจรในชุมชน รวมถึงกำหนดแนวเขต ผังการจราจรโดยใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ขึ้นใหม่ เนื่องจากเป็นชุมชนที่ล้อมรอบไปด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนรวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้การสัญจรในชุมชนเกิดการติดขัด รวมถึงเครื่องหมายและป้ายจราจรที่ควรได้รับการปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุชุมชนนาก่วมใต้
21 กันยายน 2566
                 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมาย และชี้แจงรายละเอียดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนนาก่วมใต้ 1 – 5 พร้อมรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อยืนยันตัวตนรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนวัดนาก่วมใต้  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แจ้งกำหนดการรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ วันที่ 21 - 25 กันยายน 2566
21 กันยายน 2566
เทศบาลนครลำปาง จะออกหน่วยให้บริการรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อยืนยันตัวตนรับเบี้ยยังชีพฯ สำหรับผู้ที่เคยได้รับแล้ว และรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์รับในปีนี้ พร้อมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมาย และชี้แจงรายละเอียดการรับเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครลำปาง สอบถามเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง โทร. 054 237 237 ต่อ 3107 ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุชุมชนนาก่วมเหนือ
21 กันยายน 2566
                      วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมาย และชี้แจงรายละเอียดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนนาก่วมเหนือ พร้อมรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อยืนยันตัวตนรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดนาก่วมเหนือ  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรมการประกวดเต้น Cover Dance
20 กันยายน 2566
กิจกรรมการประกวดเต้น Cover Dance ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง (อาคารดับเพลิง)
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
20 กันยายน 2566
                   วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง  มีญัตติที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ ดังนี้ 1. ขออนุมัติกันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ บริเวณชั้น 1 อาคารหอปูมละกอน เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท 2. ขออนุมัติกันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 2,690,000 บาท 3. ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงินจำนวน 8,440,000 บาท 4. ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่าง จำนวน 16 รายการ เป็นเงินจำนวน 14,122,000 บาท 5. ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,315,000 บาท 6. ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 18 รายการ เป็นเงินจำนวน 3,381,700 บาท 7. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลำปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายการติดตั้งระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเทศบาลนครลำปาง เป็นเงินจำนวน 3,400,000 บาท 8. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลำปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่าง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน จำนวน 9,733,000 บาท 9. ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบริเวณห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ชั้น 2 อาคาร 2 (สำนักปลัด เทศบาล) เป็นเงินจำนวน 4,990,000 บาท 10. ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นเงินจำนวน 33,900 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 11. ขอความเห็นชอบการรับมอบรูปปั้นมังกรพร้อมชุดติดตั้งบริเวณวงเวียนหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ เสียงส่วนใหญ่พิจารณาเห็นชอบในทุกญัตติ พร้อมได้นำเสนอปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน นำเรียนให้ผู้บริหารฯ รับทราบ ผ่านประธานสภาฯ และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีปิดกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.) ภาคเรียนที่ 1/2566
20 กันยายน 2566
                 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)                  โดย สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้ครูตำรวจแดร์ เข้าทำการสอนให้ความรู้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดประเภทต่าง ๆ รู้รูปแบบการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ ตลอดจนดูแลรับผิดชอบ ชีวิตของตนเองจากสถานการณ์ที่เสี่ยง และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
19 กันยายน 2566
                 การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิสาหกิจชุมชน "บ้านน้ำเกี๋ยน" และถอดบทเรียนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของหลักการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จ ณ จ.น่าน                กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ศึกษาดูงานหลักการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองและดูงานในท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สู่การสร้างแนวทางการบริหารจัดการชุมชนให้ประสบความสำเร็จ นำโดยนายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right