ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
[

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่ถนนรัษฎา ข้างบ้านเลขที่ 38 ถึงถนนปงสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ตั้งแต่ถนนลำปาง-แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)