นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฏาถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์