นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันฉบับเดิมลงวันที่ 11เมย.60และประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ฉบับใหม่) ลงวันที่ 19เมย.60 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560