นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีระกา “ด้วยรัก...ภักดี”

นับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ งานปีใหม่นครลำปาง “ด้วยรัก...ภักดี” สวัสดีปีระกา วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559  ณ เวทีในสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง

 

สวัสดีปีระกา “ด้วยรัก...ภักดี”