นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขนส่งลำปางฯ เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้จัดทำแผนปฏิบัติการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถโดยสารที่ให้บริการ โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง

ขนส่งลำปางฯ เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่