นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)เดินตามรอยเท้าพ่อทำงานเพื่อแผ่นดิน

นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในงานเดินตามรอยเท้าพ่อ ทำงานเพื่อแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาฯตนของผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)เดินตามรอยเท้าพ่อทำงานเพื่อแผ่นดิน