นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 4/2559 เพื่อพิจารณาจัดหาประโยชน์ในอาคารสถานีขนส่งจังหวัดลำปาง (พื้นที่จำหน่ายสินค้าชั้น 1 พื้นที่ห้องโถงเล็กชั้น 2 และพื้นที่ห้องโถงใหญ่ชั้น 2) พิจารณาการให้เช่าพื้นที่ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ทบทวนเกณฑ์การเช่าอาคาร ร้านอาหารในสวนสาธารณะห้าแยก และการเช่าพื้นที่ถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ