เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัย

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะกรรมการจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง ให้เกียรติทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 200 ผืน เพื่อมอบให้แก่ประชาชนูผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จากอำเภอสบปราบ 50 คน อำเภอเมือง 50 คน อำเภอห้างฉัตร 10 คน อำเภอเสริมงาม 50 คน และเทศบาลนครลำปาง 40 คน โดยสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้นำส่งผ้าห่มให้ชมรมคนรักในหลวงฯ ผ่านทางมูลนิธิบุคคลพอเพียง ณ บริเวณข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัย