นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบผ้าห่มจำนวน 400 ผืน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบผ้าห่มจำนวน 400 ผืน จากนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง เพื่อนำไปแจกพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงาน "ด้วยรัก...ภักดี Happy New Year 2017 สวัสดีปีระกา ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559