นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ นางสถาพร หมื่นเป็ง ที่ได้บริจาคที่ดิน สร้างถนนในชุมชนบ้านต้าสามัคคี

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนเทศบาลนครลำปางและพี่น้องประชาชนชาวลำปาง มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแด่ นางสถาพร หมื่นเป็ง ที่ได้บริจาคที่ดินกว่า 17 ตารางวา ให้กับเทศบาลนครลำปาง สร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75/1 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรและการระบายน้ำภายในชุมชน ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559