นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๑ (งวดเดียว) งานก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.รัตนพงษ์ลำปาง  เป็นผู้รับจ้าง