นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ 2560 นายกเทศมนตรีนครลำปาง

นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และถือโอกาสนี้มอบกระเช้าของขวัญ และปฏิทินปีพุทธศักราช 2560 แจกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปางต่อไป

นายณรงศักดิ์ ไชยศรี ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. ลำปาง (CAT) เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัย เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นายสินชัย จิ๋วพัฒนกุล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นายสมชาย ขันอุระ ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นายกฤษณะ ใต้พรม ผู้จัดการเทสโก้โลตัส สาขาลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

สวัสดีปีใหม่ 2560 นายกเทศมนตรีนครลำปาง