นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประมูลจ้างเก็บขนมูลฝอยและกำจัดมูลฝอย ระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์