เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 7 จัดงาน “วันศิรินาวิน” ประจำปี 2559

นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนางพณิฏฏา พวงชมพูพิศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “วันศิรินาวิน” ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 โดยสืบเนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ.2534 นายนิวัตน์ ศิรินาวิน ได้บริจาคที่ดินแก่เทศบาลเมืองลำปาง นายเรือง เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำปาง นางจันทร์สม เสียงดี ผู้อำนวยการกองศึกษา ในสมัยนั้น จึงร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยาขึ้น ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของผู้บริจาคที่ดิน โรงเรียนเทศบาล 7 ได้มองเห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดงานวันศิรินาวินขึ้น โดยจัดแสดงนิทรรศการประกาศเกียรติคุณแด่ครอบครัวศิรินาวิน จัดแสดงงานวิชาการนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนในสังกัดฯ จัดแสดงนิทรรศการบูรณาการในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 20 ปี

โรงเรียนเทศบาล 7 จัดงาน “วันศิรินาวิน” ประจำปี 2559