นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวันทำการประมูล งานประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน จำนวน ๑ คัน ฯลฯ