เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างมิวเซียมลำปาง

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) เตรียมความพร้อมให้การดำเนินงานบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างมิวเซียมลำปาง