นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (13พ.ย.60-28มี.ค.61)