นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำปางร่วม “กิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่ ประจำปี 2560” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟังธรรม และร่วมใจกันทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 4 ครั้ง 4 วัด ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 16.00น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม รับฟังบรรยายพิเศษ “สูงวัยอย่างไรให้มีคุณค่า”

ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.00น. ณ วัดเชตวัน รับฟังบรรยายพิเศษ “ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ”

ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00น. ณ วัดศรีบุญเรือง รับฟังบรรยายพิเศษ “หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00น. ณ วัดเชียงราย รับฟังบรรยายพิเศษ “การฝึกสมาธิและการปฏิบัติธรรม”

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนดการดังกล่าว ด้วยความพร้อมเพรียงกันครับ...