นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560