นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

นายพงศ์พณิช บุญเกิด ผู้จัดการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง