เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 นายธนอินทร์ วรรณสาร ผู้จัดการเขต รักษาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และถือโอกาสนี้มอบปฏิทินปีพุทธศักราช 2560 แจกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปางต่อไป

รักษาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่