นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 นายธนอินทร์ วรรณสาร ผู้จัดการเขต รักษาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และถือโอกาสนี้มอบปฏิทินปีพุทธศักราช 2560 แจกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปางต่อไป

รักษาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่