นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประมูลจ้างซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๘ ตำบล ฯลฯ

ประมูลจ้างซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๘ ตำบล ฯลฯ