นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต