เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่

ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และถือโอกาสนี้มอบปฏิทินปีพุทธศักราช 2560 แจกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปางต่อไป