นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยวนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)