นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ระยะเวลา ๙ เดือน (ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)