นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมคณะทำงานธนาคารความดี

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานธนาคารความดี เทศบาลนครลำปาง และคณะทำงานธนาคารความดี สาขาชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะฯ วางแผนจัดกิจกรรมทำความดีตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

เปิดประชุมคณะทำงานธนาคารความดี