นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ นายชิต คงถาวร ที่ได้มอบที่ดิน สร้างถนนในชุมชนสุขสวัสดิ์

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นตัวแทนเทศบาลนครลำปางและประชาชนชาวลำปาง มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแด่ นายชิต คงถาวร ที่ได้มอบที่ดินให้กับเทศบาลนครลำปาง สร้างถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 17 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรและการระบายน้ำภายในชุมชน ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง