นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย ๔ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๗๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)