เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรางวัลเหรียญทองแดง

           ดร.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เข้ารับโล่รางวัล “รางวัลเหรียญทองแดง” ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

 

รับรางวัลเหรียญทองแดง