นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมชี้แจงกลุ่มผู้ค้าในงานปีใหม่นครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า Otop สินค้าทั่วไป ในงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง “ ด้วยรัก...ภักดี ” สวัสดีปีระกา พร้อมด้วยนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โดยได้กำชับให้กลุ่มผู้ค้ากว่า 150 คน ให้จำหน่ายสินค้าด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณงาน แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีขาวดำ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

เปิดประชุมชี้แจงกลุ่มผู้ค้าในงานปีใหม่นครลำปาง