เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๙ เดือน (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)