นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๙ เดือน (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)