นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเม็งราย ซอยเจดีย์ปราสาทสร้อย ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๗๕ ถึงบ้านเลขที่ ๓๘๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)