เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้าง Model ระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อก่อนปล่อยสู่แม่น้ำวัง

สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง เดินหน้า “โครงการก่อสร้าง Model ระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อ” นำร่องโครงการบริเวณเชิงสะพานช้างเผือก เพื่อรับน้ำเสียจากตลาดรัษฎา ชุมชนแจ่งหัวริน และชุมชนปงสนุก ก่อนปล่อยสู่แม่น้ำวัง

ทีมงานบำบัดน้ำเสีย ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง รายงานว่า ได้ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ กับแนวคิดวิถีชีวิตของชุมชนเมือง และหลักวิชาการมาผสมผสานกัน เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำวัง ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียนี้ จะทำให้น้ำที่ไหลเข้าระบบ ผ่านตะแกรงดักขยะและบ่อดักไขมัน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำการหยอดน้ำจุลินทรีย์ EM ดูดกากตระกอนหนัก และใช้สารส้มแกว่ง ทุกๆ 7 วัน ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำวัง มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ถือเป็นการช่วยรักษาสภาพแม่น้ำวังให้มีความสะอาดสดใสต่อไป ขณะนี้โครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50 %

โครงการก่อสร้าง Model ระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อก่อนปล่อยสู่แม่น้ำวัง