เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๔ ถึง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๘๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)