นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๔ ถึง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๘๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)