นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมใต้ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๔/๑ ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)