นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลา ๔ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)